85-Rocznica załozenia Związku Sybiraków w Krakowie

W bieżącym roku obchodzimy 85` rocznicę powstania w listopadzie  1928 r. Związku Sybiraków Okręgu Krakowskiego

Historię tego tak ważnego, dla nas Sybiraków, wydarzenia przybliżą nam dokumenty przedstawione poniżej, które nasza Sybiraczka Pani dr Janina Wagner-Rachel udostępniła nam ze swoich zbiorów w formie kserokopii z czasopisma Związku Legionistów Polskich w Krakowie „LEGJON” z numeru 5 z maja 1929 r. –  strony 6 i 7 oraz z numeru 6-7 z czerwca 1929 r. – strony od 10 do 16.

Serdecznie dziękujemy za to Pani dr Janinie Wagner-Rachel”

Legjon 1 Legjon 2 Legjon 3 Legjon 4

Legjon 5 Legjon 6Legjon 7Legjon montaż