Różne

Wiosenne propozycje dla starszych krakowian

Uwaga: Poniższy artykuł opublikowany w marcu 2022 r. w Dwutygodniku Miejskim KRAKÓW.PL został zamieszczony na stronie krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków za zgodą Pani Anny Okońskiej-Walkowicz’

Anna Okońska-Walkowicz*

Nadchodząca wiosna, malejące zagrożenie pandemią i dostępne środki z budżetu Miasta sprawiają, że krakowscy seniorzy mogą skorzystać z kolejnych inspiracji, nowo zorganizowanych dla nich miejsc oraz nieodpłatnych usług.

Od d 1 kwietnia sieć Centrów Aktywności Seniorów wzbogaci się o pięć kolejnych miejsc, w których osoby starsze będą mogły, zależnie od potrzeb, codziennie się spotykać, uczyć się tańca towarzyskiego, języków obcych, obsługi komputera, zdrowo gotować, wędrować i ćwiczyć oraz pomagać potrzebującym. Nowe centra zyskały dzielnice: Stare Miasto, Krowodrza, Swoszowice, Bieńczyce i Nowa Huta,  które zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Z myślą o osobach 60+, które oddają się pasji malowania, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na najpiękniejsze prace. Artyści będą mieli czas na ich przygotowywanie do października, a 14 grudnia wybrane przez profesjonalne jury dzieła znajdą się na wystawie w Centrum Kongresowym ICE.

Należący do osób 60+ pasjonaci małych Form literackich zostaną zaproszeni do napisania wspomnienia z lat 80, a wyróżnione prace będą czytane w radiu i publikowane na naszych stronach. Proszę już dzisiaj zacząć myśleć o wydarzeniu, które mogliby Państwo uwiecznić w przesłanym na konkurs wspomnieniu.

1 marca Miasto wznowiło usługę „Meleks dla seniorów 70+i dla osób z niepełnosprawnością 65+”, która zapewni potrzebującym z tych grup pomoc w dotarciu na groby ich bliskich nacmentarzach komunalnych: Rakowice, Grębałów i Batowjce, Chęć skorzystania z usługi nalepy zgłosić trzy dni wcześniej dzwoniąc pod numer infolinii 12 413-33-33 czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00. Seniorowi może towarzyszyć jedna osoba młodsza. Meleks jest do dyspozycji w poniedziałki, środy i piątki w godzę 10.00 -14.00 przez godzinę, a z udogodnienia można skorzystać cztery razy w roku.

„Złota Rączka” dla osób 60+ to darmowa usługa polegająca na wykonaniu drobnych napraw hydraulicznych, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich i malarskich. Aby ją zamówić, należy telefonować w dni powszednie w godz. 10.00 -15.00 pod numer tel. 12-616-78-14.

„Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” to usługa adresowana do osób, które chcą spacerować, uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim, potrzebują rozmowy i informacji, ale ich stan zdrowia sprawia, że samodzielnie boją się wychodzić z domu. Asystent może też pomóc w robieniu zakupów. Asystent może towarzyszyć jednej osobie przez maksymalnie 50 godzin w kwartale. Usługi asystenckiej nie należy mylić z usługami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, które zapewnia krakowski MOPS.

Pielęgnacja i profilaktyka stóp — Podolog dla osób 85+ oraz 70+
z niepełnosprawnościami” — to pomoc dla osób, które z racji wieku nie mogą same zadbać o swoje stopy. Specjalista przyjmuje w Centrum Rehabilitacji ,,Znowu w Biegu” przy ul. Odrzańskiej 13/2. W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być wykonywane w domu osoby potrzebującej. Na wizytę można się zarejestrować (umówić) pod numerem tel. 609 915 005 od poniedziałku do piątku w goclz.10.00 -14.00. Wszelkie informacje dotyczące życia senioralnego miasta i Form pomocy osobom starszym można uzyskać w Miejskim Centrum Informacji dla Seniorów, telefonując pod numer 12 445-96-67

*pełnomocnik  prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej

Spotkania Sybiraków z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół Społecznych nr 1 przy ul. Fortecznej w Krakowie – 20 listopada 2013

W Społecznym Gimnazjum Nr 1 im Zbigniewa Herberta na ulicy Fortecznej 54 odbyło sie dnia 12 listopada na lekcji historii spotkanie Wandy Puszko-Tarnawskiej z uczniami pierwszej klasy Gimnazjum.Jako bezpośredni świadek historii,  w swoich wspomnieniach z okresu wojny powróciła  do przeżyć wczesnego dzieciństwa, spędzonego na Syberii w okolicach koła podbiegunowego oraz w w pobliżu syberyjskiego miasta Tiumień. Na końcu życzyła uczniom, aby ich dzieciństwo i okres młodości były nadal szczęśliwe i nigdy niezakłócone żadną wojną.
Dnia 20 listopada w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 im J. Piłsudskiego i Społecznym Gimnazjum Nr 1 im Z. Herberta na ulicy Fortecznej 54, odbyło się spotkanie Sybiraków z uczniami klasy V i VI oraz gimnazjalistami.
Ze strony Sybiraków brali udział: Pani Prezes Aleksandra Szemioth, Wanda Puszko-Tarnawska i Kazimierz Szymański.
Spotkanie zaaranżowała i przygotowała nauczycielka historii Pani Joanna Słoboda-Żaba.
Byliśmy wzruszeni nadzwyczaj serdecznym powitaniem i przyjęciem przez  dyrektora szkoły Jerzego Gizę.
Hol szkoły udekorowany był flagą biało-czerwoną  z umieszczonym na niej portretem Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego: Sybiraka i Przyjaciela szkoły.
Takim wystrojem  czuliśmy się uhonorowani i zaszczyceni.
Młodzież zrobiła nam niespodziankę śpiewając  na wstępie spotkania Hymn Sybiraków.
Pani Aleksandra Szemioth wygłosiła wykład na temat zesłań syberyjskich w czasie II wojny światowej.
Wanda Puszko-Tarnawska opowiadała o swoim dzieciństwie, spędzonym na Syberii oraz o przeżyciach i losie najbliższej sybirackiej rodziny.
Kazimierz Szymański wrócił w swoich wspomnieniach do zesłania na daleką północ Syberii, połączenia z Armią Andersa, wyjazd wraz z Nią do Anglii i powrót do kraju.
Młodzież słuchała w ciszy i skupieniu.
Na koniec został dokonany wpis w Księdze Gości: ” Dziękujemy Wam Kochani za zaproszenie nas Sybiraków na spotkanie ze wspaniałą Młodzieżą.
Nie przepadnie Naród, który ma taką Młodzież. Gratulujemy Dyrekcji, Wychowawcom, Nauczycielom i za wszystko dziękujemy…”
Wanda Puszko-Tarnawska
Poniżej zdjęcia ze spotkana  autorstwa Pani MagdalenyTarnawskiej
 skanowanie0051IMG_5311 IMG_5298
IMG_5299 IMG_5306 skanowanie0052
skanowanie0050  IMG_5323

Konferencja Metodyczna w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dla nauczycieli nt. zesłań syberyjskich

16 września odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli pt. Świat utracony, świat ocalony … Zesłania na Syberię w edukacji historycznej młodzieży. Głównymi współorganizatorami konferencji byli MDSM w Oświęcimiu, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Przesiedleń i Wypędzeń w Krakowie i  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Patronat honorowy objął  m.in. Związek Sybiraków Oddział w Krakowie. Spotkanie  miało miejsce w Auli im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencję rozpoczęły krótkie wystąpienia przedstawicieli organizatorów  i  instytucji wspierających (w imieniu Związku Sybiraków głos zabrała Aleksandra Szemioth). Program w I sesji  obejmował następujące pozycje:

–      wykład dr Anny Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Losy Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu

–      spotkanie ze świadkami historii – relacje  Stanisławy Wąs-Siemak, prof. Zofii Ciesielskiej (Związek Sybiraków w Krakowie) i Krystyny Pryjomko-Serafin

W sesji II dr Alicja Bartuś z Fundacji MDSM w Oświęcimiu przedstawiła publikację oświęcimskich Sybiraków pt. Świat utracony, świat ocalony, a dr Hubert Chudzio (CDZWiP) zaprezentował  i omówił film z wywiadami Sybiraków mieszkających w Anglii.

W III sesji przedstawiono projekty i propozycje warsztatowe w celu realizacji programów edukacji historycznej na temat zesłań syberyjskich. Poszczególne elementy zagadnienia przedstawiły kolejne prelegentki: Katarzyna Białas-Szafraniec i Iwona Pieronek-Tokarz (losy mieszkańców Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej), Anna Hejczyk (warsztaty edukacyjne Przerwane dzieciństwo prowadzone przez CDZPiW) oraz Teresa Szakiel (metodyka wykorzystania wspomnień świadków w odniesieniu  do  podstawy programowej).

Audytorium konferencji stanowili nauczyciele i bardzo licznie zgromadzona młodzież szkolna. Należy mieć nadzieję, że udział w tego typu spotkaniach  pogłębi wiedzę na temat trudnego okresu naszej historii – czasu represji sowieckich wobec obywateli polskich.

Poniżej zdjęcia Pani Aleksandry Szemioth.

skanowanie0040

 

Misja Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego do Bradford i Leeds.

W dniach 4-18.04.2013 roku, pod kierownictwem dra Huberta Chudzio do Bradford i Leeds w Wielkiej Brytanii udała się czteroosobowa grupa złożona z pracowników Uniwersytetu oraz studentów (dr Adrian Szopa, mgr Alicja Śmigielska, Katarzyna Odrzywołek). Celem wyprawy na Wyspy było przeprowadzenia wywiadów ze świadkami historii, którzy przeżyli tragedię II wojny światowej, zesłani w ostępy Rosji Sowieckiej, przez Irak, Iran, Indie, Afrykę, trafili na stałe do Wielkiej Brytanii. Kolejne wyjazdy są częścią projektu dokumentowania losów Sybiraków pt. „Pokolenia odchodzą – relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oprócz prac dokumentacyjnych, pracownicy Uniwersytetu wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą zbrodni katyńskiej. Niezwykłą życzliwością wykazali się mieszkańcy Bradford i Leeds, tak „stara” jak i „młoda” emigracja. W Bradford nieocenioną pomoc okazali: Romana Pizoń – prezes Koła Weteranów, Waldemar Pniewski i Remigiusz Nowak – skupieni wokół Polish Community Center. W Leeds działania misji wspierali: ks. Jan Zaręba – proboszcz polskiej parafii, Magdalena Ions – prezes Rady Parafialnej, Marcin Zajączek oraz państwo Stanisławscy.

W ciągu dwóch tygodni spędzonych w Bradford i Leeds, udało się utrwalić niezwykłe losy aż 46 osób. To kilkadziesiąt godzin bezcennych nagrań w formacie audio i video. Oprócz wywiadów, do archiwum Centrum trafiły tysiące zdjęć oraz dokumentów świadczących o tragicznej historii naszych bohaterów. Wśród nich jest niezwykły kilkutomowy pamiętnik pani Krystyny. Niesłysząca Autorka opisała w nim swoją tułaczkę od Syberii przez Afrykę aż do Wielkiej Brytanii w roku 1948.

Podczas prac w Bradford, do Polskiego Ośrodka zgłosił się Thomas Flynn, pracownik zakładu oczyszczania miasta. Wśród sterty śmieci, znalazł pudełko zawierające rzeczy należące do Antoniego Jaworskiego, żołnierza II Korpusu (m.in. pagony, które świadczą o tym,że był saperem). Znalezione „skarby” zostały przekazane do Archiwum Centrum.

To tylko jeden z licznych przykładów świadczących o tym, jak ważne są prace dokumentacyjne.  Misja zakończyła się przed 2 tygodniami. Wczoraj otrzymano smutną wiadomość o śmierci pana Józefa Jaskota – Sybiraka, z którym nagrano wywiad w Bradford… Badania mają więc charakter ratunkowy. Za kilka lat będzie już bowiem za późno…

Efekty prac misji UP w Bradford i Leeds zostaną upowszechnione poprzez przygotowanie wystawy poświęconej niezwykłym losom Sybiraków, produkcję filmu dokumentalnego oraz wydanie publikacji z dołączoną płytą DVD.

Alicja Śmigielska, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Zdjęcia pani Reginy Lutyńskiej-Szablowskiej z Opłatka Sybiraków w 2012 r.

Opłatek 2012

Przemawia pani Prezes Związku Sybiraków w Krakowie Aleksandra Szemioth

Opłatek_2_ 2012

Przemawia O. Jerzy Kapelan Związku Sybiraków w Krakowie

Ciastka

Pod powyższym zdjęciem Pani Regina napisała:

„Patrzyłam na ustawione na stołach wspaniałe słodkie ciastka i przypomniała mi się powszechnie znana w Związku Sowieckim przypowieść, która powstała z powodu stałego braku cukru i podawała różne sposoby jego spożywania: -w pridumku, – w prigliadku, – w prilizku, – w prikusku.
My, Sybiracy, ponad 70 lat temu mogliśmy tylko myśleć o takich przysmakach – czyli w pridumku!”

Spotkanie pani prof. Reginy Lutyńskiej-Szablowskiej w Vancouver

„Byłam w Vancouver w listopadzie 2011 r. Miałam spotkanie z Polakami tam mieszkającymi. Było około 20 osób w sali przy kościele parafii św. Kazimierza. Przeważnie byli to młodzi ludzie, którzy niewiele wiedzieli o Syberii i losach tam zesłanych. Było wiele pytań. Opowiedziałam o różnych losach Sybiraków i działalności obecnej Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Od wielu osób dostałam listy z podziękowaniami.”

Spotkanie w Vancouver-prezentacja ksiażki

Spotkanie z Polakami 7. XI. 2011 r. w Vancouver. Na pierwszym planie

druga od lewej p. Regina Lutyńska-Szablowska

 

Wizyta delegacji Związku Sybiraków w szkole w Krzęcinie 6-06-2013

W celu podziękowania harcerzom i uczniom do szkoły w Krzęcinie udała się delegacja Związku Sybiraków w osobach: Pani Prezes Aleksandra Szemioth, Pani Barbara Łuczyńska i Pan Stanisław  Libura. Odbyło się bardzo przyjemne spotkanie z gronem pedagogicznym i młodzieżą szkolną, na którym został wręczony List z podziękowaniami za występ tej młodzieży w czasie majowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sybiraków w Częstochowie. Wręczono uczniom Dyplom uznania, a też przekazano do biblioteki szkolnej 16 egzemplarzy książek o charakterze wspomnień zesłańców  wydanych przez Komisję Historyczną krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. A z okazji nie dawno minionego Dnia Dziecka obdarowano dzieci słodyczami

Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości

Pani Prezes ZS z młodzieżą Grono pedagogiczne, harcerze i Pani Aleksandra Szemioth, za nią P. Barbara Łuczyńska

W środku pani B_Łuczyńska ze Związku Od lewej: Pan Stanisław Libura i czwarta od lewej Pani Barbara Łuczyńska

Pani Prezes ZS z młodzieżą Młodzież podczas muzykowania Muzykująca młodzież.

„LOSY POLAKÓW na SYBERII”

Pod Patronatem Honorowym Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego i Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2012 roku miały miejsce dwie sesje naukowe pod wspólnym tytułem „Losy Polaków na Syberii”.

W organizację sesji zaangażowanych było 6 instytucji działających w Krakowie i Małopolsce: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Obie sesje prowadzone były przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego.

Pierwsza konferencja inaugurująca projekt edukacyjny odbyła się 22 marca 2012 r. W programie znalazły się 4 referaty i film.( Program tej konferencji umieszczony został biuletynie „Sybirak” nr 63).

Druga sesja naukowo-edukacyjna podsumowująca projekt miała miejsce 11 czerwca 2012 r. W programie znalazły się 4 referaty oraz prezentacja dwu nagrodzonych prac konkursowych wykonanych przez młodzież.

W okresie pomiędzy I i II sesją trwał konkurs historyczny ogłoszony przez Kuratorium Oświaty na temat losów Polaków na Syberii.

Zorganizowanie opisanego przedsięwzięcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z całego województwa zasługuje na ogromne uznanie.

Aula na Uniwersytecie Pedagogicznym wypełniona była po brzegi. Tylko 2 pierwsze rzędy krzeseł zarezerwowane były dla ważniejszych gości i Sybiraków. Dalej wszystkie miejsca siedzące (łącznie ze schodkami) zajęte były przez młodzież ze szkól krakowskich i małopolskich.

A młodzież z uwagą i w skupieniu śledziła i słuchała prelekcji.

Danuta Trylska-Siekańska

Nowa siedziba Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń powołał 12 stycznia 2011 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michał Śliwa w oparciu o uchwałę Senatu Uczelni z dnia 25 października 2010 roku. Jednocześnie ówczesny Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik udostępnił tymczasowo na siedzibę Centrum lokal przy ulicy Brackiej 13,

Centrum Dokumentacji zajmuje się gromadzeniem relacji Sybiraków i osób przesiedlonych z dawnych Kresów na ziemie zachodnie oraz zbieraniem dokumentów i pamiątek. Wspomnienia Sybiraków rozsianych też w różnych częściach świata są nagrywane, spisywane i opracowywane.

Dyrektorem Centrum jest historyk UP dr Hubert Chudzio. Prace te są wykonywane przez dwie panie pod kierownictwem dra Chudzio i współpracujących z nimi wolontariuszy – studentów UP.

Po podpisaniu porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu prof. dr. hab. Michała Śliwę a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie o współpracy w ramach realizowania zadania pod nazwą: „Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej”, na rzecz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń udostępniony został krakowski Fort Skotniki, w którym adaptowano pomieszczenia do celów edukacyjnych i przeprowadzono remont wykonany przez wolontariuszy pod kierownictwem dyrektora.

Tam powstanie Muzeum i Archiwum Centrum Dokumentacji.

W niedługim czasie przygotowano wystawę i zaczęto prowadzić warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki współpracy z Oddziałem Związku Sybiraków w Krakowie uczniowie podczas warsztatów mogą spotkać się z osobami, które przeżyły gehennę wywózki.

24 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie rozpoczynające działalność Centrum w Forcie Skotniki. Wzięli w nim udział m. in.: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentanci Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Oświaty, Sybiracy i licealiści.

Po poświęceniu fortu w dniu 24 kwietnia 2012 r. przez Kapelana Sybiraków O. Jerzego Pająka zaprezentowana została wystawa „Wyszli z ziemi niewoli…” o tych Sybirakach, którzy po układzie Sikorski – Majski wraz z wojskiem gen. Andersa opuścili ZSRR. Przedstawiona też została wspomnieniowa wystawa o Matkach Sybiraczkach na podstawie wspomnień ich dzieci, które obecnie mieszkają w Australii.

Częścią ekspozycji jest wypożyczona przez Krakowski Oddział Związku Sybiraków makieta wykonana przez więźnia łagru w Workucie Henryka Kosiora realistycznie oddająca panujące tam warunki.

Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth wyraziła radość z powstania Centrum i z tego, że młodzi ludzie zajęli się dokumentowaniem losów Sybiraków, którzy są świadkami wydarzeń w trudnych latach od 1939 do 1956 r. Zostało Sybiraków tylko około 700 osób w naszym Oddziale Związku. Powiedziała też, że archiwum Związku przypuszczalnie zostanie przekazane w przyszłości Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

Duża grupa obecnych zgromadziła się wokół prof. Zofii Ciesielskiej, która opowiadała, jak makieta łagru trafiła do Związku Sybiraków w Krakowie oraz o tym , co przedstawiają poszczególne realistyczne scenki przedstawione na makiecie.

Pani Zofia Ciesielska już w kwietniu prowadziła warsztaty z młodzieżą.

12 maja 2012 r. Małopolski Kurator Oświaty p. Aleksander Palczewski zwrócił się do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego z zaproszeniem do uczestnictwa uczniów i nauczycieli w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „ Losy Polaków na Syberii”.

Proponował aby co roku, nowi uczniowie odwiedzali Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

Warsztaty te będą niezapomnianą lekcją historii.

K. W.

Modlitwa poświęcenia Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Skotnikach

Wszechmogący, wieczny Boże, dzieło które dzisiaj poświęcamy, tu w forcie Skotnickim, kieruje naprzód naszą wdzięczność ku Tobie, gdyż doskonale wiemy, że „jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy je wznoszą”. Ilekroć więc swoją pracą zaradzamy potrzebom naszych braci i staramy się im pomóc, jesteśmy tylko twoimi pomocnikami.

Dzisiaj tą potrzebą jest odpowiednio przygotowane miejsce na Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, gdzie będą zbierane, przechowywane i eksponowane świadectwa ponad dwustuwiekowej historii i kultury cierpienia narodu polskiego, karanego i zsyłanego przez carat i system sowiecki na „nieludzką ziemię” syberyjską.

Św. Paweł Apostoł w Liście do Kolosan napisał: „Z wielką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewajcie Bogu w waszych sercach”. Mamy głęboką nadzieję, że to Centrum przyczyniać się będzie do tego, że prawda będzie dla nas nauką życia, mądrość podstawą naszej pokory, a nawiedzający to miejsce będą odchodzić ubogaceni intelektualnie, duchowo i patriotycznie. Naród tak długo żyje, jak długo trwa pamięć jego historii.

Również w Twoje ręce, dobry i mądry Boże, składamy wdzięczność tym, którzy podjęli inicjatywę przekształcenia tego fortu na pożyteczny ośrodek historycznej pamięci o polskich Sybirakach. Niech ta pamięć będzie zawsze żywa i pouczająca. Ty zaś, wszechmogący Boże podtrzymuj swoim błogosławieństwem wszelkie dobre działania i spraw, aby one były głosicielami prawdy, choćby ta prawda była trudna i gorzka.

Niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Syna i Ducha Świętego zstąpi na twórców tego Centrum i na wszystkie jego pomieszczenia. Amen.

o. Jerzy Pająk
Kapelan środowisk niepodległościowych
w Krakowie