Rocznice

84 Rocznica II masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

     Z W I Ą Z E K  S Y B I R A K Ó W
            ODDZIAŁ W  KRAKOWIE

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków ma zaszczyt zaprosić na uroczystości

84’ rocznicy II masowej deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu,

które odbędą się w dniu 13 kwietna 2024 r., o godz. 10:00 w Zakonie

oo. Kapucynów w Krakowie ul. Loretańska 11.

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI:

10:00 Kościół Zwiastowania NMP (oo. Kapucynów), ul. Loretańska 11

Msza święta w intencji Sybiraków

11:00 – 11:15  Spotkanie w Kaplicy Loretańskiej, modlitwa w intencji Sybiraków, złożenie kwiatów pod Tablicą Sybiraków

11:20 – 11:30  Uroczystość patriotyczna 84’ rocznicy II masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR,   wprowadzenie sztandarów, odegranie Hymnu Sybiraków

11:30 – 12:15  Powitanie oraz przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. Informacja o wydaniu drukiem 20 tomu wspomnień z serii „Tak było … Sybiracy”.

Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny członkom Związku Sybiraków

12:15 – 13:00 Projekcja filmu pt. „Kapłani Zesłanych” w reżyserii Bogusławy Cichoń.

13:00 Zakończenie uroczystości wyprowadzenie sztandarów

Poniżej link do zdjęć z uroczystości:

https://photos.google.com/album/AF1QipP4kDG39zfHhgUgDAqTnDbcnEBSVhI01-yfGoMM/photo/AF1QipNPkZe18lANHIcrREjEo4uigAkU3vw4aLzGdmqi

84′ Rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

W dniu 10 lutego 2024 obchodziliśmy 84 rocznicę  pierwszej, masowej wywózki w głąb ZSRR. Dotyczyła ona  obywateli, zamieszkałych na terenach wschodniej Polski. Po agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, nastąpił podział terytorium Polski pomiędzy dwóch agresorów: Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki.  Plan deportacji Polaków na Syberię w dniu 10 lutego 1940 roku, przygotowywany był w kompletnej tajemnicy i objął ludność, zamieszkałą  na wschodnich kresach Polski. Powracając do tej pierwszej, zimowej wywózki, pamiętamy i wspominamy wszystkie następne deportacje; 13 kwietnia i 20 czerwca w 1940 roku oraz 20 czerwca 1941 roku oraz późniejsze, już w Polsce Ludowej, po 1946 roku, dotyczące głównie żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości, które odbyły się w Krakowie 10 lutego 2024 roku, dedykowane  były zmarłym i jeszcze żyjącym, polskim zesłańcom syberyjskim.                         Godz.8,00: Msza św. w intencji Sybiraków, celebrowana była w kościele Zwiastowania NMP ( OO. Kapucynów) na  ul. Loretańskiej 11.                                 Godz.10,00:  złożenie  wieńców pod tablicą Zesłańców Sybiru na placu o. Adama Studzińskiego.                                                                                                  . : Godz.11,00:spotkanie w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w Forcie Skotniki na ul. Kozienickiej 24. Uroczystość rozpoczął Hymn Sybiraków. Następnie zaproszeni goście zostali serdecznie powitani przez pana prof.  Huberta Chudzio. Dalszą część uroczystości poprowadził  pan dr. Mariusz Solarz. W trakcie uroczystości zabrało głos wielu dostojnych gości. Jako pierwszy przemawiał prezes Oddziału Sybiraków w Krakowie: pan dr. inż. Józef Kołodziej. Potem głos zabierali przedstawiciele: Wojewody małopolskiego, Prezydenta Krakowa, IPN, Urzędu Marszałkowskiego, v-ce Premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rektora krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Przemawiali również: pan senator Jerzy Fedorowicz, małopolska kurator oświaty; pani Gabriela Olszowska, Ojciec Adam Studziński oraz wiele osób z krakowskich organizacji patriotycznych. Następnie wręczono odznaczenia: Złote Odznaki za Zasługi dla Związku Sybiraków Pani dr. Annie Hejczyk, pani dr. Alicji Śmigielskiej i panu dr. Mariuszowi Solarzowi. Pod koniec uroczystości, gospodarze Centrum przedstawili film: „ Śladami polskich Sybiraków. Ekspedycja Masindi 2022r.” Została również otwarta II część wystawy pt.” Zesłani  na Sybir. Losy polskich obywateli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w czasie  II Wojny Światowej”. Uroczystość zakończyła się w miłej atmosferze poczęstunkiem

Wanda Puszko-Tarnawska

Poniżej link do zdjęć ze spotkania w Forcie w Skotnikach

https://photos.app.goo.gl/HxUmwZ3vJLd1TWyL8

84′ rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2023 roku w Krakowie na cmentarzu Rakowickim przy pomniku Żołnierzy Września i Armii „Kraków” odbyły się uroczystości upamiętniające 84’ rocznicę wybuchu II Wojny Światowej zorganizowane przez wojewodę małopolskiego i krakowski Oddział IPN.
„1 września 1939 roku zmasowany atak Niemiec z powietrza, morza i lądu stał się dla naszej Ojczyzny prawdziwym ciosem, a zgotowane piekło wymierzone było wprost w Polaków” – mówił podczas uroczystości w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Powiedział też, że atak niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września 1939 r. o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Również wczesnym rankiem 1 września 1939 r. Niemcy przeprowadzili barbarzyński atak lotniczy na Wieluń. Na miasto spadło 380 bomb. Według różnych źródeł, zginęło od 1200 do ponad 2000 osób. Wieluń został prawie w 75 %  doszczętnie zniszczony.
Podkreślił, że II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojna w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.
 
Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał w swoim wystąpieniu mówił o bohaterach, którzy stanęli w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r. i w następnych latach walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju.
„Chcemy przypominać tych, którzy okazali wyjątkową siłę, niezłomność i determinację. Takich ludzi jak kpt. Władysław Raginis. […] Złożył on ślubowanie, że albo utrzyma swoje pozycje, albo żywy z nich nie zejdzie i po wyczerpaniu się amunicji, wydając rozkaz swoim żołnierzom do poddania się, sam rozerwał się granatem. […] Gdy patrzymy na bohaterów z roku 1939 […], żywimy nadzieję, że gdyby przyszło nam lub naszym dzieciom, naszym wnukom znaleźć się w takiej sytuacji, znajdziemy w sobie choć cząstkę tej niezłomności, determinacji i odwagi, którą oni pokazali 84 lata temu” – powiedział dr Musiał.
Po okolicznościowych przemówieniach Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i Dyrektora krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filipa Musiała Przy pomniku Żołnierzy Września i Armii „Kraków” odczytano apel pamięci, a kompania Wojska Polskiego oddała salwę honorową.
Następnie delegacje kombatantów, władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych oraz szkół, złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii „Kraków”.
W delegacji kombatantów brał udział Józef Kołodziej Prezes krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Oprócz prezesa z pośród Sybiraków w uroczystościach wzięły  udział Panie: Marta Sigmunt-Kozak,   Ludmiła Dąbrowska  i Bettina Lorenc. Uroczystości zakończyła msza święta o 17:30 w katedrze wawelskiej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.
Powyżej zdjęcia z uroczystości w Katedrze na Wawelu. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
Powyżej zdjęcia z uroczystości na cmentarzu Rakowickim pod pomnikiem Armii Kraków. Fot. Józef Kołodziej

80′ Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Na placu O. Adama Studzińskiego społeczeństwo Krakowa w dniu 13 kwietnia 2023 roku uczciło Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Równocześnie obchodziliśmy 83 rocznicę drugiej , masowej deportacji obywateli polskich z okupowanych wschodnich województw państwa polskiego  do północnych rejonów Kazachstanu.

Te dwa straszliwe zdarzenia łączą się ze sobą, ponieważ 13 kwietnia 1940 roku zostały wywiezione ze wschodnich Kresów Polski na Sybir również wszystkie rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej: bohaterskie matki i żony oraz  dzieci polskich jeńców wojennych.

Na uroczystości obecni byli ze swoim sztandarem również przedstawiciele Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Poniżej link do zdjęć z tej uroczystości

  https://photos.app.goo.gl/b55MagS1S7JK1CFbA            

Wanda Puszko-Tarnawska

82 rocznica I masowej deportacji Polaków na Syberię 10-02-1940 r.

10 lutego 2022 r., o godz. 10:30 przy Krzyżu Katyńskim na Placu O. Studzińskiego w Krakowie odbyły się uroczystości 82’ rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r.

Ze względu na sytuację pandemiczną była to skromna uroczystość, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Tablicą Sybiraków, po czym pracownik Urzędu Wojewódzkiego dokonał odznaczenia Pana Profesora Huberta Hudzio Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci. W uroczystości udział wzięli: Sybiracy Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Nauczyciele i Harcerze z Krzęcina, Pracownicy Naukowi Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Poniżej link ze skrótu wyżej opisanych uroczystości, otrzymany od Pana Mariusza Solorza.

http:// https://www.youtube.com/watch?v=1sXuXmQEjM8

Poniżej zdjęcia otrzymane od Pana Marka Łuczyńskiego

Zaproszenie na uroczystości 10 lutego 2022

Szanowni Sybiracy

Niniejszym w imieniu własnym i Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zapraszam wszystkich Sybiraków do udziału w uroczystości 82’ rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r., które odbędą się 10 lutego 2022 r., o godz. 10:30 przy Krzyżu Katyńskim na Placu O. Studzińskiego w Krakowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną będzie to skromna uroczystość, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Tablicą Sybiraków, w której udział wezmą: Sybiracy, przedstawiciele Harcerzy z Krzęcina oraz pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Początkowo planowano dalszą część uroczystości w klasztorze
o. Kapucynów, jednak ze względu na remont kaplicy nie odbędzie się, więc spotkanie zakończy się przy pomniku na placu o. Studzińskiego.

Z wyrazami szacunku

Vice prezes Józef Kołodziej

Zaproszenie Sybiraków na otwarcie Wystawy pt. Z Generałem Andersem …

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

dr hab. Jacek Górski

oraz

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr hab., prof. UP Hubert Chudzio

mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa

SYBIRAKÓW

na otwarcie wystawy pt.

„Z GENERAŁEM ANDERSEM… W DRODZE DO WOLNOŚCI”

80. rocznica układu Sikorski-Majski,

które odbędzie się 15 września 2021 r.

o godz. 12.00

w gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

przy ul. Poselskiej 3