Uroczystości

ODSŁONIĘCIA POMNIKA Gen. Dyw. DR. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

30 czerwca 2022 roku w 80’ rocznicę śmierci Gen. dyw. dr. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego członkowie krakowskiego oddziału Związku Sybiraków uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia jego pomnika na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Organizatorem uroczystości był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Karol Nawrocki, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta o godz. 12-tej w intencji Ojczyzny w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, ul. Rakowicka 18.
W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe różnych organizacji wojskowych i miejskich w tym krakowskiej Policji i Straży miejskiej.
Po nabożeństwie wojsko z orkiestrą wojskową, poczty sztandarowe oraz zebrani uczestnicy uroczystości  przemaszerowali na cmentarz Rakowicki  kwatera: PAS 50 gdzie dokonano aktu odsłonięcia pomnika Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezes IPN w Krakowie prof. Filip Musiał, Wicewojewoda           oraz prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
Następnie odbył się Apel Poległych. Ostatnią częścią uroczystości było składanie przez uczestniczące w uroczystościach delegacje różnych organizacji wojskowych, krakowskiej policji, straży miejskiej  i kombatanckich kwiatów pod pomnikiem Generała.
Kwiaty w imieniu krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków złożyli Józef Kołodziej i Małgorzata  Miernik.

dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Szanowni Państwo
13 kwietnia to także 82′ Rocznica II masowej deportacji Polaków na Syberię. Dlatego w imieniu Zarządu Związku Sybiraków w Krakowie i własnym
zapraszam wszystkich Sybiraków do skorzystania z niniejszego zaproszenia i wspólnego świętowania.
Z poważaniem J
Vice Prezes Józef Kołodziej
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej
zapraszają na uroczystości patriotyczne w 79′ Rocznicę Ogłoszenia Informacji o Odkryciu Masowych Grobów Oficerów Wojska Polskiego.
13 kwietnia 2022 r.
Godz. 17:00 Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie ul. Dietla 30
Godz. 18:00 uroczystości pod Krzyżem Katyńskim na placu im. O. Adama Studzińskiego, gdzie nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

82 rocznica I masowej deportacji Polaków na Syberię 10-02-1940 r.

10 lutego 2022 r., o godz. 10:30 przy Krzyżu Katyńskim na Placu O. Studzińskiego w Krakowie odbyły się uroczystości 82’ rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r.

Ze względu na sytuację pandemiczną była to skromna uroczystość, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Tablicą Sybiraków, po czym pracownik Urzędu Wojewódzkiego dokonał odznaczenia Pana Profesora Huberta Hudzio Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci. W uroczystości udział wzięli: Sybiracy Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Nauczyciele i Harcerze z Krzęcina, Pracownicy Naukowi Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Poniżej link ze skrótu wyżej opisanych uroczystości, otrzymany od Pana Mariusza Solorza.

http:// https://www.youtube.com/watch?v=1sXuXmQEjM8

Poniżej zdjęcia otrzymane od Pana Marka Łuczyńskiego

Zaproszenie na uroczystości 10 lutego 2022

Szanowni Sybiracy

Niniejszym w imieniu własnym i Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zapraszam wszystkich Sybiraków do udziału w uroczystości 82’ rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR w 1940 r., które odbędą się 10 lutego 2022 r., o godz. 10:30 przy Krzyżu Katyńskim na Placu O. Studzińskiego w Krakowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną będzie to skromna uroczystość, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Tablicą Sybiraków, w której udział wezmą: Sybiracy, przedstawiciele Harcerzy z Krzęcina oraz pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Początkowo planowano dalszą część uroczystości w klasztorze
o. Kapucynów, jednak ze względu na remont kaplicy nie odbędzie się, więc spotkanie zakończy się przy pomniku na placu o. Studzińskiego.

Z wyrazami szacunku

Vice prezes Józef Kołodziej

Dzień Wszystkich Świętych 2021 r.

Zapalenie zniczy na grobach Sybiraków na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie z okazji Dnia Wszystkich Świętych.
Jest to kontynuacja tradycji wprowadzonej przez p. Prezes śp. Aleksandrę Szemioth, w której od kilku lat brali udział Harcerze z Krzęcina.
W tym roku z uwagi na pandemię, na grobach Sybiraków zapalały lampki: Dyrektorka Szkoły w Krzęcinie p. Anna Kawaler, oraz Instruktorki Szczepu „Memoria” panie Halina Jaskierna i Teresa Warchał, tworząc jednocześnie mapę grobów Sybiraków na Cmentarzu Rakowickim.
Z ramienia naszego Oddziału uczestniczyli Barbara i Marek Łuczyńscy.
Zdjęcia M. Łuczyński

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Krzęcinie 2021 r.

Krótka informacja z uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się w Krzęcinie 8  listopada 2021 r. Ze względu na epidemię Corona-wirusa miały one charakter kameralny.   Dyrekcja Szkoły i Komenda Szczepu ZHP „Memoria” chciały w tym dniu uczcić również V rocznicę posadzenia „Sosny Syberyjskiej”. Na placu apelowym Szkoły, Harcerze odśpiewali Hymn Sybiraków i Apel Poległych wymieniając wiele miejsc zesłań Polaków i łagrów sowieckich. Ksiądz proboszcz poprowadził modlitwę. Na zakończenie przekazałam upominek – werbel dla krzęcińskich Harcerzy, jako dowód dziesięcioletniej przyjaźni Związku Sybiraków ze Społecznością Krzęcina i wdzięczności za wszelką pomoc. Krakowski Oddział Związku Sybiraków reprezentowali Barbara i Marek Łuczyńscy.
Foto M. Łuczyński

 

Zaproszenie Sybiraków na otwarcie Wystawy pt. Z Generałem Andersem …

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

dr hab. Jacek Górski

oraz

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr hab., prof. UP Hubert Chudzio

mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa

SYBIRAKÓW

na otwarcie wystawy pt.

„Z GENERAŁEM ANDERSEM… W DRODZE DO WOLNOŚCI”

80. rocznica układu Sikorski-Majski,

które odbędzie się 15 września 2021 r.

o godz. 12.00

w gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

przy ul. Poselskiej 3

Informacja o uroczystościach Dnia Sybiraka 17 września 2021

Szanowni Państwo Sybiracy
W imieniu własnym i Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zapraszam na uroczystości  17 września 2021 roku z okazji  Dnia Sybiraka.
Godz. 8:00 Msza św. w Katedrze na Wawelu z udziałem naszego pocztu sztandarowego, koncelebrowana przez Metropolitę krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego.
Po mszy przemarsz na Plac ks. Idziego i złożenie kwiatów pod Tablicą Sybiraków.
Następnie przejście do kościoła  Najświętszej Marii Panny przy ul. Loretańskiej i ze względu na remont Kaplicy Loretańskiej, modlitwa z udziałem Ojca Pająka, nie pod Tablicą Sybiraków, tylko przy Ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej  i złożenie kwiatów.

Z poważaniem Józef Kołodziej