Związek Sybiraków Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 392-19-09

e-mail: biuro@sybiracy.krakow.pl

Piotr Wierzbicki - fundraiser, IT and culture promoter