Zarząd

IX Kadencja od kwietnia 2022 do kwietnia 2026 r.

Zarząd:Józef Kołodziej – prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddział Kraków, Administrator strony Intern.,  Kom Odznaczeń i Wyróżnień

Piotr Stefański – wiceprezes, Kom Redakcyjna „Sybirak”

Janina Bober – wiceprezes, Kom. organizacyjna

Wanda Puszko–Tarnawska – wiceprezes, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień, Kom. Redakcyjna „Sybirak”

Małgorzata Miernik – Sekretarz Zarządu, Kom. Organizacyjna

Anna Trzaska Madej – Skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna

Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna

Barbara Łuczyńska – Kom. Charytatywna, kontakty z harcerzami, prelekcje (szkoły, LO)

Ludmiła Dąbrowska– Kom. Charytatywna

Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna

Zbigniew Tarnawski – Kom. redakcyjna „Sybirak”

Izabela Raciborska – Kom. Charytatywna

Nina Wierzbicka – Kom. Charytatywna. Kom. organizacyjna, Poczet sztandarowy

Aleksander Brzózka – Kom. Organizacyjna

Krzysztof Kaczmarczyk – Kom. Organizacyjna

Sąd Koleżeński

 1. Leopold Walczewski – Przewodniczący
 2. Marta Sigmund-Kozak – Z-ca przewodniczącego
 3. Stanisław Libura – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Halina Kulig – Przewodnicząca
 2. Krystyna Danuta Głuszek – Z-ca Przewodniczącej
 3. Wasyl Jeremowski – Członek

VIII kadencja od września 2016 r. do września 2020 r.

 Zarząd:

 1. Aleksandra Szemioth – prezes Zarządu, przewodnicząca Kom. Historycznej
 2. Józef Kołodziej – wiceprezes , Administrator str. Intern.,  Kom Odznaczeń i Wyróżnień
 3. Krystyna Wierzbicka – wiceprezes, Kom. Członkowsko-Weryfikacyjna
 4. Janina Bober – Sekretarz
 5. Leopold Walczewski – Kom. Historyczna
 6. Krystyna Danuta Głuszek – skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna
 7. Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna
 8. Barbara Łuczyńska – Kom. Charytatywna, kontakty ze studentami, prelekcje (szkoły, LO)
 9. Ludmiła Dąbrowska– Kom. Charytatywna
 10. Władysława Maria Pietras –  Kasjerka Oddziału
 11. Wanda Puszko–Tarnawska – Kom. Charytat, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 12. Lech Trzaska – Kom. Redakcyjna
 13. Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna
 14. Zdzisław Cnotka – Poczet Sztandarowy
 15. Danuta Trylska Siekańska
 16. Lidia Świdrak

Sąd Koleżeński

 1. Liberta Jurkin Chlipała – przewodnicząca
 2. Liwiusz Matus
 3. Lidia Świdrak

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Tadeusz Bajwoluk
 3. Irena Pirowska
 4. Halina Kulig

Zebrania Zarządu

W okresie VI kadencji Zarządu przeprowadzono 40 protokołowanych zebrań Zarządu., w czasie których podjęto 39 prawomocnych, uchwał zgodnych z aktualnym statutem Związku Sybiraków. Wszystkie komisje działały zgodnie ze swoimi regulaminami.

VII kadencja od września 2011 r. do września 2015 r.

 1. Aleksandra Szemioth – prezes Zarządu, przewodnicząca Kom. Historycznej
 2. Józef Kołodziej – wiceprezes , Kom. Organiz., Kom Odznaczeń i Wyróżnień
 3. Leopold Walczewski – wiceprezes, Kom. Historyczna
 4. Krystyna Wierzbicka – wiceprezes, Kom. Członkowsko-Weryfikacyjna
 5. Lidia Świdrak – sekretarz Zarządu
 6. Krystyna Danuta Głuszek – skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna
 7. Ewa Janowiec – przewod. Kom. Charytatywnej i Klubu Sybiraka
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna
 10. Barbara Łuczyńska – Kom. Charytat. ze studentami, prelekcje (szkoły, LO)
 11. Jan Pieczyrak – kontakty z środowiskami patriotycznymi
 12. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 13. Wanda Puszko–Tarnawska – Kom. Charytat, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 14. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 15. Kazimierz Szymański – Rada Kombatantów, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 16. Lech Trzaska – Kom. Redakcyjna
 17. Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Liwiusz Matus
 3. Hubert Szarejko

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Tadeusz Bajwoluk
 3. Irena Pirowska
 4. Jerzy Płachta-Płatowicz

VI kadencja wrzesień 2007 do września 2011 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes, Kom Weryfikacyjna
 2. Zofia Ciesielska – wiceprezes, Przewodn. Kom. Organizacyjnej Budowy Tablicy Pamięci Sybiraków
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes i Przewod. Kom. Historycznej
 4. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. Organizacyjna
 5. Krystyna Wierzbicka – sekretarz, Kom. Członkowsko-Weryfikacyjna
 6. Kazimierz Szymański – skarbnik, Kom. Charytat., Kom. OBTP Sybiraków
 7. Krystyna Danuta Głuszek – prowadzenie kasy Oddziału, Klub Sybiraka NH
 8. Ewa Janowiec – przewodn. Kom. Charytatywnej i Klubu Sybiraka
 9. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak, Kom. OBTP Sybiraków
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysława Maria Pietras – Kom. Charytatywna
 12. Jerzy Płachta Płatowicz – kom. Weryfikacyjna, Charytatywna
 13. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 14. Hubert Szarejko – Kom. Organizacyjna
 15. Leopold Walczewski – Kom. Organizacyjna i Historyczna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Liwiusz Matus
 3. Józefa Paszyńska

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Tadeusz Bajwoluk
 3. Irena Pirowska
 4. Janina Rzepka

V kadencja wrzesień 2003 do września 2007 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes, Kom. Weryfikacyjna
 2. Zofia Ciesielska – wiceprezes ds. kontaktów z mediami
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes, przewod. Kom. Historycznej
 4. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. Organizacyjna
 5. Krystyna Wierzbicka – sekretarz
 6. Kazimierz Szymański – skarbnik
 7. Ewa Janowiec – przewodn. Kom. Charytat. od stycznia 2005 r. i Klubu
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Ludwika Liszka – przewodn. Kom. Charytatywnej do grudnia 2004 r.
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 12. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna, Organiz, i Charytatywna
 13. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 14. Hubert Szarejko – Kom. Organizacyjna
 15. Leopold Walczewski –Kom. Organizacyjna, Historyczna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Ewa Janowiec
 3. Wiesław Jarosławski
 4. Liwiusz Matus
 5. Zenon Pikulski

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Józef Halski – wiceprzewodniczacy
 3. Tadeusz Bajwoluk
 4. Michalina Ilińska
 5. Zofia Tereszkiewicz

IV kadencja czerwiec 1999 do września 2003 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes, Przewod. Kom. Weryfikacyjnej
 2. Aleksandra Szemioth – wiceprezes i Przewod. Komisji Historycznej
 3. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. organizacyjna
 4. Irena Pirowska – sekretarz (do grudnia 1999 r.)
 5. Krystyna Wierzbicka – skarbnik, sekretarz do wrzesień 2003 r.
 6. Leszek Chyćko – Klub Sybiraka Nowa Huta
 7. Czesław Kalinowski –Kom. Organizacyjna
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Ludwika Liszka – przewodnicząca Kom. Charytatywnej
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 12. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna
 13. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 14. Hubert Szarejko – Kom. Organizacyjna
 15. Kazimierz Szymański – Kom. Organizacyjna, Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Liwiusz Matus – zastępca przewodniczącego
 3. Ewa Janowiec – sekretarz, Przewodnicząca Klubu Sybiraka
 4. Wiesław Jarosławski
 5. Zenon Pikulski

Komisja Rewizyjna

 1. Michalina Ilińska – przewodnicząca
 2. Stanisława Herman
 3. Zofia Tereszkiewicz
 4. Krystyna Więcek Pohl

III Kadencja czerwiec 1995 do czerwca 1999 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes
 2. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. Organizacyjna
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes, (przewod. Kom. Historycznej)
 4. Krystyna Wierzbicka – sekretarz, skarbnik
 5. Teodor Gąsiorowski – Komisja Historyczna
 6. Wiesław Jarosławski – Kom. Organizacyjna
 7. Tadeusz Kaźmierczak – Kom. Orgnizacyjna
 8. Franciszek Lewandowski – przewodniczący Kom. Weryfikacyjnej
 9. Ludwika Liszka – przewod. Komisji Charytatywnej
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna i Charytatywna
 12. Józef Ramotowski – Kom. Łączności z Polakami ze Wschodu
 13. Kazimierz Szymański – Kom. Organizacyjna , Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Wiesław Krawczyński – przewodniczący
 2. Maria Dzieżyc – wiceprzewodnicząca
 3. Janusz Żuławski – sekretarz
 4. Ewa Janowiec
 5. Liwiusz Matus

Komisja Rewizyjna

 1. Michalina Ilińska – przewodnicząca
 2. Jan Kwiatkowski
 3. Zofia Tereszkiewicz
 4. Krystyna Więcek-Pohl

II kadencja czerwiec 1992 do czerwca 1995 r.

 1. Józef Halski – prezes
 2. Jan Grodzicki – wiceprezes, przewodn. Kom. Organizacyjnej
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes i przewodnicząca Komisji Historycznej
 4. Halina Łuczyńska – sekretarz
 5. Bolesław Hofbauer – Kom. Organizacyjna
 6. Wiesław Jarosławski – Kom. Organizacyjna
 7. Franciszek Lewandowski – Kom. weryfikacyjna
 8. Ludwika Liszka – prowadząca kasę Oddziału
 9. Władysława Łuczyk – Kom. Charytatywna
 10. Barbara Mazur – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysław Lis – czł. Zarządu
 12. Józef Ramotowski – Kom. Łączności z Polakami ze Wschodu
 13. Antoni Zalas – czł. Zarządu
 14. Lech Trzaska – czł. Zarządu

Sąd Koleżeński

 1. Maria Kania
 2. Tadeusz Kaźmierczak
 3. Stanisław Ulicki
 4. Tadeusz Wilczyński

Komisja Rewizyjna

 1. Laura Ciszewska
 2. Jan Kwiatkowski
 3. Janina Wojnar

I kadencja maj 1989 do czerwca 1992 r.

 1. Wiesław Krawczyński-prezes
 2. Zofia Ciesielska – wiceprezes, Komisja Informacyjno-Redakcyjna
 3. Jan Grodzicki – wiceprezes ( od czerwca 1990 r.), Kom. Organizacyjna
 4. Halina Łuczyńska – sekretarz
 5. Bogdan Kalba – skarbnik
 6. Eugeniusz Galos – członek Zarządu
 7. Władysława Łuczyk – czł. Zarz., Komisja Charytatywna
 8. Franciszek Lewandowski – czł. Zarz. Kom. Weryfikacyjna
 9. Tadeusz Mrozowski – czł. Zarz., Komisja Organizacyjna)
 10. Mieczysław Pudek – czł. Zarz., Komisja Charytatywna
 11. Aleksandra Szemioth – czł. Zarz., Komisja Historyczno-Naukowa

Sąd Koleżeński

 1. Maria Kania – przewodnicząca
 2. Eugeniusz Galos
 3. Władysław Dyląg
 4. Adam Gawlikowski-Ślepowron

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Zalas – przewodniczący
 2. Laura Ciszewska
 3. Józef Halski
 4. Barbara Szymberska Mazur
 5. Lech Trzaska