Wydarzenia

Co robić w Krakowie?


Szanowni Sybiracy.
Poniżej terminy wybranych wydarzeń, które odbędą się w Krakowie w najbliższych tygodniach.
Szczegółowe informacje w Punktach Informacji Turystycznej w Krakowie. Zachęcam do udziału

23-29 maja – Festiwal Muzyki Filmowej

4-5 czerwca – Wielka Parada Smoków

5 czerwca – Święto Miasta Smoczy Dzień Otwarty Magistratu

11 czerwca, 18 czerwca – Krakowskie Noce – Noc Teatrów, Noc Tańca

23 czerwca – Pochód Lajkonika – harce konika zwierzynieckiego

24 czerwca – 3 lipca – 31. Festiwal Kultury Żydowskiej

24 czerwca – Wianki -Święto Muzyki

25 czerwca – Summer Jazz Festiwal Kraków

25 czerwca – 30 lipca – Otwarcie Nowego Zamku i Nowego Skarbca Koronnego
Zamek Królewski na Wawelu

30 czerwca – 3 Lipca – Powitanie Smoczego Lata plenerowe pokazy filmów
„Przygody Baltazara Gąbki”, „Jak wytresować smoka”, „Ostatni smok”

2-3 lipca – Festiwal Miłosza

7-10 lipca – ULICA Festiwal

8-10 lipca – Krakowskie Noce -Not Jazzu

16 lipca – Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”

17-30 lipca – Krakowskie Miniatury Teatralne

18-24 lipca – Festiwal Pierogów

11-15 sierpnia – Urodziny Smoków – piknik plenerowy

14 sierpnia – Krakowskie Noce – Noc Cracovia Sacra

14-15 sierpnia – BNP Paribas Green Film Festiwal

14-21 sierpnia – Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej

Z poważaniem

Józef Kołodziej

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

23 kwietnia 2022 r. W sali klasztoru OO. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

W trakcie Walnego Zebrania uczestnicy wysłuchali sprawozdania Prezesa
z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2016 – 2022 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która postawiła wniosek o głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednomyślnie. Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału Związku.
W wyniku jawnego głosowania wybrano nowy skład:

Zarządu:

1. Bober Janina – Wiceprezes
2. Brzózka Aleksander – Członek
3. Dąbrowska Ludmiła – Członek
4. Kaczmarczyk Krzysztof – Członek
5. Kołodziej Józef – Prezes
6. Lubelski Stefan – Członek
7. Łuczyńska Barbara – Członek
8. Miernik Małgorzata – Sekretarz
9. Puszko-Tarnawska Wanda – Wiceprezes
10. Raciborska Izabela – Członek
11. Stefański Piotr      – Wiceprezes            
12. Tarnawski  Zbigniew – Członek
13. Trzaska-Madej Anna – Skarbnik
14. Turowska Jadwiga     – Członek         
15. Wierzbicka Nina – Członek

Komisji Rewizyjnej:

  1. Głuszek Krystyna
  2. Jerenowski Wasyl
  3. Kulig Halina – Przewodnicząca

Sądu Koleżeńskiego:

  1. Libura Stanisław
  2. Sigmund-Kozak Marta
  3. Walczewski Leopold

Poniżej kilka zdjęć udostępnionych przez Pana Piotra Stefańskiego

Uroczystości w Dniu Sybiraka 17 września 2021 r. w Krakowie

Dzień Sybiraka, obchodzony w dniu 17 września 2021 roku, upamiętniał 82 rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości zorganizowane zostały przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego, Krakowski Oddział Związku Sybiraków, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uroczystości odbyły się w trzech miejscach. Krakowski Zarząd Związku Sybiraków oddelegował swoich członków na poszczególne uroczystości. W Katedrze Wawelskiej, została odprawiona w intencji Sybiraków msza święta  koncelebrowana pod przewodnictwem  biskupa Janusza Mastalskiego. Na mszy  świętej obecny był poczet sztandarowy  w osobach: pani Niny Wierzbickiej i pana  Stanisława Libury wraz ze sztandarem krakowskich Sybiraków.

Na placu o. Studzińskiego przy Krzyżu Katyńskim i  przy tablicy  Zesłańców Sybiru odbyła się  o godzinie 9,30  dalsza uroczystość, którą uświetniła swoją obecnością orkiestra wojskowa. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów  wraz z asystą wojskową składali: pani Barbara Łuczyńska  oraz pan Leopold Walczewski. Przed Krzyżem Pamięci Narodowej głos zabrali: Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie pan Zbigniew Siekański, członek Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków pani Barbara Łuczyńska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pan dr. Karol Nawrocki, Wojewoda małopolski pan Łukasz Kmita.

O godzinie 12 w kościele Zwiastowania NMP w klasztorze  oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej  odbyła się dalsza uroczystość. Ze względu na remont Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w której umieszczona jest tablica poświęcona zesłańcom Sybiru, kwiaty złożono pod obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Modlitwę za dusze zmarłych i w intencji żyjących Sybiraków odmówił duszpasterz Sybiraków ojciec Jerzy Pająk.  Związek Sybiraków reprezentowały: pani Janina Bober i Wanda Puszko-Tarnawska , która  w imieniu Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków, przekazała słowa podziękowania i wdzięczności za pamięć o Sybirakach  Ojcu Jerzemu Pająkowi i wszystkim obecnym  osobom.

Wanda Puszko-Tarnawska

Poniżej link do zdjęć z uroczystości wykonanych i udostępnionych przez Panią Wandę Puszko-Tarnawską

https://photos.app.goo.gl/wXr3LqYQuVpbinJYA

 

 

 

Z Generałem Andersem… w Drodze do Wolności. 80 – rocznica układu Sikorski-Majski.”

W dniu 15 września 2021 roku w gmachu Muzeum Archeologicznym w Krakowie na ul. Poselskiej 3 została otwarta wystawa, poświęcona 80- rocznicy zawartego w Londynie dnia 30 lipca 1941 roku Układu Sikorski- Majski.

Wystawa została oficjalnie otwarta w ogrodach Muzeum Archeologicznego  przez dyrektora Muzeum pana dr. hab. Jacka Górskiego oraz dyrektora Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego pana prof. Huberta Chudzio.

Obecni byli przedstawiciele Sybiraków: Nina Wierzbicka i członkowie Zarządu Krakowskiego Oddziału: Barbara Łuczyńska, Stefan Lubelski, Piotr Stefański i Wanda Puszko-Tarnawska.

Układ Sikorski- Majski przywracał stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR, zerwane  17 września 1939 roku, po agresji Sowietów na Polskę.

Celem Układu była wspólna walka z III Rzeszą w ramach koalicji antyhitlerowskiej oraz zorganizowanie Armii Polskiej. Zagwarantowano tzw. amnestię dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców, osadzonych w więzieniach, obozach i łagrach. Umożliwiło to utworzenie Polskich Sil Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem Generała Władysława Andersa. W ten sposób powstał 2 Korpus Polski, tworzący Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Wystawa złożona jest z archiwalnych zdjęć z podpisanymi komentarzami od okresu wywózki poprzez pobyt na zesłaniu. Zaznaczony został okres tworzenia  Armii Andersa. Podkreślony również został fakt opieki  Generała Andersa nad  sybirackimi dziećmi i rodzinami, którym zapewniono bezpieczny pobyt w Afryce, Iranie, Palestynie, Indiach, Libanie, Cyprze i Nowej Zelandii.

Polakom, którzy nie zdołali, lub nie mogli dotrzeć do 2 Korpusu, pozwolono przesiedlić się w inne rejony ZSRR. Umowa zapewniała również polskim zesłańcom pomoc w postaci ciepłej odzieży i produktów żywnościowych. I właśnie za to Sybiracy zawsze byli wdzięczni Generałowi Sikorskiemu. Niektórzy twierdzą, że dał im drugie życie, bo część z nich uratował od niechybnej śmierci.

25 kwietnia 1943 roku Sowieci jednostronnie wypowiedzieli układ, zrywając stosunki dyplomatyczne i to rozpoczęło ponowne zaostrzenie represji wobec polskich zesłańców syberyjskich na terytorium ZSRR

Wanda Puszko-Tarnawska

Poniżej link do zdjęć z wystawy wykonanych i udostępnionych przez Panią Wandę Puszko-Tarnawską

https://photos.app.goo.gl/6wEbWvAiudaXivSr7

 

Informacja o uroczystościach Dnia Sybiraka 17 września 2021

Szanowni Państwo Sybiracy
W imieniu własnym i Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków zapraszam na uroczystości  17 września 2021 roku z okazji  Dnia Sybiraka.
Godz. 8:00 Msza św. w Katedrze na Wawelu z udziałem naszego pocztu sztandarowego, koncelebrowana przez Metropolitę krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego.
Po mszy przemarsz na Plac ks. Idziego i złożenie kwiatów pod Tablicą Sybiraków.
Następnie przejście do kościoła  Najświętszej Marii Panny przy ul. Loretańskiej i ze względu na remont Kaplicy Loretańskiej, modlitwa z udziałem Ojca Pająka, nie pod Tablicą Sybiraków, tylko przy Ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej  i złożenie kwiatów.

Z poważaniem Józef Kołodziej

Zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków

W dniu 25 maja 2021 roku, po nieomal rocznej przerwie, odbyło się zebranie Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków.

Przerwa w działalności została wymuszona przez pandemię Corona wirusa i związane z nią restrykcje. Obecne zebranie mogło zostać zorganizowane

Z powodu poluzowania obostrzeń. Spotkanie  Zarządu miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w reżimie sanitarnym, w maskach

I w odległościach około półtora metra pomiędzy uczestniczącymi osobami.

Prawda jest jednak taka, że Zarząd zebrał się w szczątkowym składzie, spowodowanym rezygnacją członków Zarządu z racji

podeszłego wieku lub chorób. Z dwiema osobami musieliśmy się pożegnać na zawsze.

Pani Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth odeszła od nas 2 stycznia 2021 roku.

Dlatego też obecne zebranie poprowadził vice prezes Krakowskiego Oddziału pan Józef Kołodziej. Wspierała go pani Janina Bober sekretarz Krakowskiego

Oddziału. Na zebraniu obecni byli również: skarbnik pani Danuta Głuszak oraz członkowie Zarządu: panie Maria Pietras, Ludmiła Dąbrowska, Barbara Łuczyńska,

Jadwiga Turowska i Wanda Puszko-Tarnawska. Obecni byli również zaproszeni goście: pan księgowy, który udzielił nam cennych rad, pani Halina Kulig, pan Piotr Stefański z Fundacji Nadzieja, działającej przy szkole dla dzieci niedowidzących z ulicy Tynieckiej 6, który przekazał pani Janinie Bober chęć pomocy i wsparcia Zarządowi Związku Sybiraków.

Na koniec zebrania dołączył członek rodziny naszej nieodżałowanej pani prezes Aleksandry Szemioth pan Michał Bursa.

Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy, poświęconej pamięci pani Aleksandry Szemioth. Zdaliśmy sobie niestety sprawę z nieodwracalności zaistniałej sytuacji.

Po chwili przystąpiono więc do kontynuowania zebrania.

W trakcie zebrania podjęto kilka uchwał, które poddano pod głosowanie. Między innymi w związku z rezygnacją z funkcji skarbnika pani Danuty Głuszak,

przegłosowano jednomyślnie o włączenie do Zarządu i powierzenie funkcji skarbnika pani Halinie Kulig.

Przedyskutowano inne sprawy; między innymi przedłużenie zatrudnienia dla pani pobierającej składki od członków Związku w dni dyżuru.

Omówiono też sprawę złożenia kwiatów na sarkofagu gen Sikorskiego w dniu 4 lipca. Ustalony został termin następnego zebrania.

Poniżej dołączam link do kilku zdjęć z odbytego zebrania

https://photos.app.goo.gl/nWKgE6bXp9JDarbx5

Wanda Puszko-Tarnawska

 

Informacja

Informacje o wydarzeniach w życiu Związku Sybiraków w Krakowie znajdują się w pod kategoriach poniżej kategorii: Wydarzenia