73′ rocznica zbrodni Katyńskiej i 18-ta poświęcenia pomnika Ofiar Komunizmu

9 kwietnia 2013 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie uczczono pamięć OFIAR KOMUNIZMU przy pomniku o tej właśnie nazwie. Po Mszy św. w kaplicy cmentarnej odbyły się coroczne obchody organizowane przez Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci, zawsze w kwietniu, z nawiązaniem do rocznicy zbrodni katyńskiej, a też do 18 rocznicy poświęcenia Pomnika. W tym roku , dzięki zaangażowaniu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, w uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe szkół krakowskich, co ilustrują załączone zdjęcia.

Wśród uczestników, jak zawsze była delegacja Sybiraków i nasz sztandar.

Poczet sztandarowy Solidarności Uroczystości Pod pomnikiem Ofiar Komunizmu Poczty krakowskich szkół

Młodzież szkolna podczas uroczystości  Poczty krakowskich szkół 2 Szkolne Sztandary przy Pomniku Ofiar Komunizmu na Cmentarzu Rakowickim 9 kwietnia 2013 r.

Rakowicki Cm.2Delegacja Krakowskich Sybiraków składa kwiaty przy Pomniku OFIAR KOMUNIZMU na Cmentarzu Rakowickim 9 kwietnia 2013 r. Od lewej. Pani Barbara Łuczyńska, Pan Roman Szablowski i Pani Jadwiga Turowska.