Obchody „MIESIĄCA PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU”

W dniach 11 i 12 kwietnia miały miejsce ogólnopolskie obchody o nazwie „KWIECIEŃ MIESIĄC PAMIĘCI GOLGOTY WSCHODU”, które już tradycyjnie organizuje co dwa lata Oddział Związku Sybiraków we Wrocławiu.

W obchodach biorą udział delegacje ze wszystkich Oddziałów Związku.

Główną część uroczystości stanowi pochód ze sztandarami Związku ulicami Wrocławia, od bazyliki św. Elżbiety (kościół garnizonowy) w centrum, do POMNIKA ZESŁAŃCÓW SYBIRU, przy którym odbywa się Msza św., przemówienia, składanie kwiatów i Apel poległych. W tym roku, z powodu złej pogody, program zmieniono – Msza św. została odprawiona w bazylice św. Elżbiety, po czym odbył się pochód (z udziałem Sybiraków, młodzieży ze szkół im. Sybiraków, kompanii WP i innych delegacji) i skrócone obchody pod Pomnikiem, a następna, kolejna część – przemówienia i nadanie odznaczeń – została przeniesiona do pobliskiego kościoła.

W przeddzień, 11 kwietnia, odbyło się zebranie Zarządu Głównego z udziałem Prezesów Oddziałów. Tematem zebrania m. In. Były relacje Prezesa Zarządu głównego, p. Tadeusza Chwiedzia i Sekretarza generalnego, p. Stanisława Sikorskiego, dotyczące starań Zarządu Głównego o pozyskanie finansowego zadośćuczynienia dla zesłańców syberyjskich. Czynione są zabiegi o przyjęcie przez parlament RP dwóch ustaw – ustawy o jednorazowej kwocie zadośćuczynienia i ustawy o przyznaniu uprawnień osoby represjonowanej dla wszystkich sybiraków, z urzędu. To ostatnie dotyczy znacznej części sybiraków, którzy wciąż takich uprawnień otrzymali. Starania w tych kwestiach niestety ciągle nie uzyskują pozytywnego rezultatu, pomimo intensywnych zabiegów władz Związku Sybiraków.

W zebraniu Zarządu Głównego Kraków reprezentowała Aleksandra Szemioth.

W uroczystościach 12. kwietnia we Wrocławiu  wzięła też udział Barbara Łuczyńska z Zarządu naszego oddziału. Uczestnicy wrocławskich uroczystości mogli obejrzeć Panoramę Racławicką, a także zwiedzić bogatą w eksponaty Izbę Pamięci Sybiru oraz szereg akcentów upamiętniających zesłania syberyjskie, które znajdują się w bazylice św. Elżbiety, w osobnej kaplicy.

Wrocław12kwiec. UPAMIĘTNIENIE MIEJSC ZBRODNI KATYŃSKIEJ w Kaplicy Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu