75′ rocznica drugiej deportacji obywateli polskich z Kresów wschodnich RP do ZSSR na Sybir

https://onedrive.live.com/redir?resid=D0367D96EE1393AF!4602&authkey=!AIyku4KVK8VL-DE&ithint=folder%2c

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r.

u O.O. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie

godz. 15.00 Msza św.

        złożenie kwiatów pod Tablicą Sybiraków w krużgankach

              spotkanie Sybiraków i  Gości w sali klasztoru

Powyżej link do galerii zdjęć autorstwa Pani Wandy Puszko-Tarnawskiej z w/w uroczystości