Sprawozdanie finansowe Skarbnika Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie za okres od 2007-2011 r.

Cała dokumentacja za okres sprawozdawczy oraz coroczne bilanse są dostępne dla osób zainteresowanych do wglądu w biurze Zarządu – przy ul. Basztowej 22 w godzinach pełnionych dyżurów.

Środki finansowe na naszą działalność pochodzą tylko i wyłącznie z naszych składek członkowskich. Zarząd nie dysponuje żadnymi innymi funduszami, pochodzącymi z dotacji i od sponsorów.

Nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego, która mogłaby otrzymywać 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Byłoby to możliwe dopiero po zmianie Statutu Związku Sybiraków i wymagałoby dodatkowej wyodrębnionej sprawozdawczości finansowej.

Nasze przychody w dwóch poprzednich kadencjach (od 2003-2007 r. i 2008 – VI. 2011 r.) wyglądają następująco.

Rok 2003 2004 2005 2006
osób wpłac. składki 792 654 734 580
wpłacona kwota 41.671,- 33.291,- 43.028,- 29.646,50

 

Rok 2007 2008 2009 2010
osób wpłac. składki 597 480 486 450
wpłacona kwota 35.191,- 26.735,- 32.734,- 27.916,-

Od stycznia do końca lipca 2011r. członkowie wpłacili 22.878,-