„LOSY POLAKÓW na SYBERII”

Pod Patronatem Honorowym Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego i Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2012 roku miały miejsce dwie sesje naukowe pod wspólnym tytułem „Losy Polaków na Syberii”.

W organizację sesji zaangażowanych było 6 instytucji działających w Krakowie i Małopolsce: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Obie sesje prowadzone były przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego.

Pierwsza konferencja inaugurująca projekt edukacyjny odbyła się 22 marca 2012 r. W programie znalazły się 4 referaty i film.( Program tej konferencji umieszczony został biuletynie „Sybirak” nr 63).

Druga sesja naukowo-edukacyjna podsumowująca projekt miała miejsce 11 czerwca 2012 r. W programie znalazły się 4 referaty oraz prezentacja dwu nagrodzonych prac konkursowych wykonanych przez młodzież.

W okresie pomiędzy I i II sesją trwał konkurs historyczny ogłoszony przez Kuratorium Oświaty na temat losów Polaków na Syberii.

Zorganizowanie opisanego przedsięwzięcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z całego województwa zasługuje na ogromne uznanie.

Aula na Uniwersytecie Pedagogicznym wypełniona była po brzegi. Tylko 2 pierwsze rzędy krzeseł zarezerwowane były dla ważniejszych gości i Sybiraków. Dalej wszystkie miejsca siedzące (łącznie ze schodkami) zajęte były przez młodzież ze szkól krakowskich i małopolskich.

A młodzież z uwagą i w skupieniu śledziła i słuchała prelekcji.

Danuta Trylska-Siekańska