Święto Niepodległości

Święto Niepodległości – rocznica odzyskania polskiej państwowości po 123 latach rozbiorów – jest jednym z głównych świąt narodowych obchodzonym uroczyście w całej Polsce. Ustanowione pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, musiało być zaniechane w latach II wojny światowej. Po zakończeniu wojny zostało natomiast zakazane przez zależne od Moskwy władze Polski Ludowej. Dopiero kolejne odzyskanie politycznej niezależności w 1989 r. pozwoliło przywrócić godność tego dnia.

Tak jak w latach ubiegłych, również w 2012 roku, Kraków uczcił to Święto bardzo uroczyście, zgodnie z przyjętym już tradycyjnie porządkiem obchodów, a więc odbyła się koncelebrowana Msza Św. w Katedrze na Wawelu, pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, następnie uformował się wielki pochód ze sztandarami na czele i poprzedzony oddziałem kawalerzystów w historycznych mundurach, który przeszedł do Krzyża Katyńskiego, u stóp Wawelu (tam złożono wieńce w imieniu władz, kombatantów i społeczności Krakowa) i dalej Drogą Królewską, do placu Matejki, gdzie odbyły się przemówienia, Apel Poległych z salwą honorową i na koniec składanie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

We wszystkich etapach uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Związku Sybiraków (kilkanaście osób) ze swoim sztandarem; delegacja Związku złożyła też kwiaty.

11 Listopada 12 rok

Plac Matejki w Krakowie

11 Listopada 12 rok 2

sztandar Związku Sybiraków przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Matejki w Krakowie, Od lewej: Edward Gwazdacz, Tadeusz Sobaszek, Stanisław Majcher.

11 Listopada 12 rok 3

Kwiaty od Związku Sybiraków na Grobie Nieznanego Żołnierza składają: Od lewej Lidia Świdrak, Leopold Walczewski, Jadwiga Turowska.

Aleksandra Szemioth