Krzyże Zesłańców Sybiru

30 sierpnia 2012 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się w obecności zaproszonych gości i członków rodzin uroczystość odznaczenia czterech osób – członków Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie Krzyżami Zesłańców Sybiru.

Odznaczone osoby – to Panie Małgorzata Guzikowa, Halina Kulig i Anna Semkowicz oraz Pan Rajmund Brzeziński. Uroczystość rozpoczęła się po krótkim okolicznościowym przemówieniu Pana Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego. Po wprowadzeniu sztandaru został odtworzony Hymn Sybiraków.

Następnie pani Aleksandra Szemioth poinformowała o syberyjskich losach każdej z odznaczonych osób, poczym Wojewoda wręczył Im odznaczenia. Uroczystość wspomniana została tego samego dnia w telewizyjnej Kronice Krakowskiej.