Wykonanie wniosków uchwalonych na poprzednim Walnym Zebraniu

Podjęte na zebraniu wnioski zostały przez Zarząd wykonane w trakcie minionej kadencji. Z głównych zaleceń wymienić należy:
1.W wyniku podjętych starań uzyskano 50 – 75 % ulgi za wynajem lokalu przez Związek Sybiraków dzięki staraniom p. Kazimierza Szymańskiego.
2.Wspierano starania i popierano wnioski o poprawę trudnych warunków mieszkaniowych.
3. Członkom Związku bieżąco udzielano informacji i porad dotyczących starań o pozostawione na Wschodzie mienie.
4. Regularnie były prowadzone rozmowy i upomnienia o uregulowanie składek członkowskich, z wpisywaniem do kartotek. Oprócz rozmów bezpośrednich kontaktowano się telefonicznie, a nawet składano wizyty domowe, by zmobilizować do zapłacenia, tak niewysokich składek członkowskich.
5. Łączność z Sybirakami żyjącymi poza granicami Polski jest ciągle utrzymywana, w miarę posiadanych kontaktów.
6. W nawiązaniu do prowadzonych starań o przyznanie uprawnień osób represjonowanych wszystkim Sybirakom do Centrali ZUS zostały przesłane za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Sybiraków spisy członków Związku ze szczegółowymi danymi.