73 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

16 kwietnia 2013 r. krakowscy Sybiracy wzięli udział w upamiętnieniu ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ, organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia. Wielu Sybiraków utraciło swych bliskich w tej sowieckiej największej zbrodni, stąd Związek Sybiraków łączy się w jej upamiętnieniu z Rodzinami Katyńskimi na placu O. A. Studzińskiego, pod Wawelem, a następnie Msza św. w kościele garnizonowym p.w. św. Agnieszki. Proboszcz tego kościoła miał okolicznościowe kazanie. W wypełnionym kościele, przy ołtarzu reprezentowały nas poczty sztandarowe obydwu organizacji – Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej i Związku Sybiraków Oddziału w Krakowie.

z Rodziną Katynską

Poczty Sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich i Związku Sybiraków przed kościołem św. Agnieszki w Krakowie w dniu 16 kwietnia 2013 r. Przy Sztandarze Związku – od lewej Panowie Stanisław Libura, Edward Gwazdacz, Stanisław Majcher i Pani Janina Majcher.