Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

Komisja Odznaczeń i wyróżnień sukcesywnie zwracała się do Zarządu Głównego Związku o przyznanie Odznaczeń i wyróżnień zarówno szczególnie zasługującym na wyróżnienie Sybirakom, jak i przedstawicielom Władz czy Osobom z różnych środowisk wspomagających działalność Związku Sybiraków. W okresie minionej kadencji przyznano 3 Złote Krzyże Zasługi, 1 srebrny Krzyż Zasługi oraz 42 Honorowe Odznaki Sybiraka.

Złote Krzyże Zasługi w 2008 roku otrzymali: pp. Olga Szerauc, Ewa Janowiec i Janusz Żuławski, przy czym Ewa Janowiec była zaproszona do Pałacu Prezydenckiego do Warszawy, gdzie wręczono jej Krzyż. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała p. Halina Łuczyńska, a Medal Pro Memoria otrzymał p. Roman Szablowski.

W okresie sprawozdawczym wystąpiono o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru 8 członkom naszego Związku. 24 sierpnia 2011 r. Wojewoda Małopolski p. Stanisław Kracik uroczyście wręczył Krzyże Zesłańców Sybiru 5 odznaczonym osobom.

Tego dnia u Wojewody Małopolskiego Odznaką Honorową Sybiraka zostały odznaczone osoby, które nie są członkami Związku, ale których działalność ma wielkie znaczenie dla funkcjonowania Krakowskiego Oddziału Związku. Honorową Odznakę Sybiraka otrzymał Wojewoda Małopolski p. Stanisław Kracik oraz 18 osób: pp. Hubert Chudzio, Andrzej Cichoń, Kazimierz Dymanus, Mariusz Graniczka, Maria Grochot, Andrzej Klita, Ferdynand Nawratil, Janusz Paluch ,Władysław Pancerz, Zdzisław Sochacki, Michał Śliwa, Antoni Wiatr, Elżbieta Wiesner- Sokólska, Stanisław Wilk, Zbigniew Witek, Tomasz Woźniak, Marek Żelazny.