Stuletnie Sybiraczki

W 2012 roku trzy nasze Panie Sybiraczki obchodzą jubileusz stulecia urodzin: Pani Irena Weinerowa w dniu 26 sierpnia , P. Wiera Gawłowska – 10 września i P. Eugenia Koźlik – 30 września.

Z tej okazji wszystkim Paniom Zarząd Główny naszego Związku przyznał Odznakę Honorową Sybiraka.

Pani Irena Weinerowa spędziła ten uroczysty dzień w rodzinnym gronie uczestnicząc we Mszy św. Natomiast następnego dnia, tj. w poniedziałek 27 sierpnia przybyli przedstawiciele gminy Zabierzów, przedstawicielka ZUS i Urzędu Stanu Cywilnego z wielką księgą pamiątkową , do której wpisali się obecni na uroczystości. Były życzenia, przemówienia i kwiaty. W imieniu Zarządu i członków Związku Sybiraków Pani Aleksandra Szemioth po złożeniu życzeń i wręczeniu upominków udekorowała dostojną Jubilatkę Odznaką Honorową Sybiraka.

W dniu 10 sierpnia delegacja naszego Zarządu – Panie Aleksandra Szemioth, Jadwiga Turowska i Krystyna Wierzbicka uczestniczyły w uroczystości jubileuszu stulecia Pani Wiery Gawłowskiej w DPS im. Władysława Godynia przy ul. Sołtysowskiej 13D.

W obecności oficjalnych przedstawicieli Prezydenta M. Krakowa , ZUS i Urzędu Stanu Cywilnego P. Wiera Gawłowska została udekorowana Odznaką Honorową Sybiraka przez Prezes Aleksandrę Szemioth. Pani Wiera Gawłowska spędziła tę uroczystość w otoczeniu przedstawicieli licznej rodziny i współpensjonariuszy i pracowników DPS.

Pani Eugenia Koźlik spędziła swoje setne urodziny uczestnicząc we Mszy św. w kościele p.w. św. Szczepana wraz ze swoją liczną rodziną. Potem ponad 40 osób z rodziny uczestniczyło w uroczystym obiedzie. Następnego dnia, w poniedziałek – 1 października Pani Eugenia sama wyszła naprzeciw i witała przybywających oficjalnych gości – przedstawicieli Prezydenta M. Krakowa, USC i ZUS oraz Związku Sybiraków. Szanowna Jubilatka również została udekorowana Honorową Odznaką Sybiraka przez Prezes Aleksandrę Szemioth.

Krystyna Wierzbicka