Sto lat Pani Ireny Weiner

Uroczystość odbyła się 27-08-2012 roku w domu rodzinnym Jubilatki