17 września 1939 r. 75 Rocznica napaści ZSRR na Polskę

skanowanie0079

Uwaga autora wypowiedzi. W 3 kolumnie i 8 wierszu powinno być: Nasz Oddział jest najliczniejszą organizacją kombatancką w Krakowie (nie w kraju)