Zebrania Zarządu

W okresie VI kadencji Zarządu przeprowadzono 40 protokołowanych zebrań Zarządu., w czasie których podjęto 39 prawomocnych, uchwał zgodnych z aktualnym statutem Związku Sybiraków. Wszystkie komisje działały zgodnie ze swoimi regulaminami.