VIII kadencja od września 2016 r. do września 2020 r.

 Zarząd:

 1. Aleksandra Szemioth – prezes Zarządu, przewodnicząca Kom. Historycznej
 2. Józef Kołodziej – wiceprezes , Administrator str. Intern.,  Kom Odznaczeń i Wyróżnień
 3. Krystyna Wierzbicka – wiceprezes, Kom. Członkowsko-Weryfikacyjna
 4. Janina Bober – Sekretarz
 5. Leopold Walczewski – Kom. Historyczna
 6. Krystyna Danuta Głuszek – skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna
 7. Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna
 8. Barbara Łuczyńska – Kom. Charytatywna, kontakty ze studentami, prelekcje (szkoły, LO)
 9. Ludmiła Dąbrowska– Kom. Charytatywna
 10. Władysława Maria Pietras –  Kasjerka Oddziału
 11. Wanda Puszko–Tarnawska – Kom. Charytat, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 12. Lech Trzaska – Kom. Redakcyjna
 13. Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna
 14. Zdzisław Cnotka – Poczet Sztandarowy
 15. Danuta Trylska Siekańska
 16. Lidia Świdrak

Sąd Koleżeński

 1. Liberta Jurkin Chlipała – przewodnicząca
 2. Liwiusz Matus
 3. Lidia Świdrak

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Tadeusz Bajwoluk
 3. Irena Pirowska
 4. Halina Kulig