VII kadencja od września 2011 r. do września 2015 r.

 1. Aleksandra Szemioth – prezes Zarządu, przewodnicząca Kom. Historycznej
 2. Józef Kołodziej – wiceprezes , Kom. Organiz., Kom Odznaczeń i Wyróżnień
 3. Leopold Walczewski – wiceprezes, Kom. Historyczna
 4. Krystyna Wierzbicka – wiceprezes, Kom. Członkowsko-Weryfikacyjna
 5. Lidia Świdrak – sekretarz Zarządu
 6. Krystyna Danuta Głuszek – skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna
 7. Ewa Janowiec – przewod. Kom. Charytatywnej i Klubu Sybiraka
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna
 10. Barbara Łuczyńska – Kom. Charytat. ze studentami, prelekcje (szkoły, LO)
 11. Jan Pieczyrak – kontakty z środowiskami patriotycznymi
 12. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 13. Wanda Puszko–Tarnawska – Kom. Charytat, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 14. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 15. Kazimierz Szymański – Rada Kombatantów, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień
 16. Lech Trzaska – Kom. Redakcyjna
 17. Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Liwiusz Matus
 3. Hubert Szarejko

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Tadeusz Bajwoluk
 3. Irena Pirowska
 4. Jerzy Płachta-Płatowicz