V kadencja wrzesień 2003 do września 2007 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes, Kom. Weryfikacyjna
 2. Zofia Ciesielska – wiceprezes ds. kontaktów z mediami
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes, przewod. Kom. Historycznej
 4. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. Organizacyjna
 5. Krystyna Wierzbicka – sekretarz
 6. Kazimierz Szymański – skarbnik
 7. Ewa Janowiec – przewodn. Kom. Charytat. od stycznia 2005 r. i Klubu
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Ludwika Liszka – przewodn. Kom. Charytatywnej do grudnia 2004 r.
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 12. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna, Organiz, i Charytatywna
 13. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 14. Hubert Szarejko – Kom. Organizacyjna
 15. Leopold Walczewski –Kom. Organizacyjna, Historyczna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Ewa Janowiec
 3. Wiesław Jarosławski
 4. Liwiusz Matus
 5. Zenon Pikulski

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisława Herman – przewodnicząca
 2. Józef Halski – wiceprzewodniczacy
 3. Tadeusz Bajwoluk
 4. Michalina Ilińska
 5. Zofia Tereszkiewicz