IX Kadencja od kwietnia 2022 do kwietnia 2026 r.

Zarząd:Józef Kołodziej – prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddział Kraków, Administrator strony Intern.,  Kom Odznaczeń i Wyróżnień

Piotr Stefański – wiceprezes, Kom Redakcyjna „Sybirak”

Janina Bober – wiceprezes, Kom. organizacyjna

Wanda Puszko–Tarnawska – wiceprezes, Kom. Odznaczeń i Wyróżnień, Kom. Redakcyjna „Sybirak”

Małgorzata Miernik – Sekretarz Zarządu, Kom. Organizacyjna

Anna Trzaska Madej – Skarbnik, Kom. Charytatywna, Organizacyjna

Stefan Lubelski – Kom. Organizacyjna

Barbara Łuczyńska – Kom. Charytatywna, kontakty z harcerzami, prelekcje (szkoły, LO)

Ludmiła Dąbrowska– Kom. Charytatywna

Jadwiga Turowska – Kom. Charytatywna

Zbigniew Tarnawski – Kom. redakcyjna „Sybirak”

Izabela Raciborska – Kom. Charytatywna

Nina Wierzbicka – Kom. Charytatywna. Kom. organizacyjna, Poczet sztandarowy

Aleksander Brzózka – Kom. Organizacyjna

Krzysztof Kaczmarczyk – Kom. Organizacyjna

Sąd Koleżeński

  1. Leopold Walczewski – Przewodniczący
  2. Marta Sigmund-Kozak – Z-ca przewodniczącego
  3. Stanisław Libura – Członek

Komisja Rewizyjna

  1. Halina Kulig – Przewodnicząca
  2. Krystyna Danuta Głuszek – Z-ca Przewodniczącej
  3. Wasyl Jeremowski – Członek