IV kadencja czerwiec 1999 do września 2003 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes, Przewod. Kom. Weryfikacyjnej
 2. Aleksandra Szemioth – wiceprezes i Przewod. Komisji Historycznej
 3. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. organizacyjna
 4. Irena Pirowska – sekretarz (do grudnia 1999 r.)
 5. Krystyna Wierzbicka – skarbnik, sekretarz do wrzesień 2003 r.
 6. Leszek Chyćko – Klub Sybiraka Nowa Huta
 7. Czesław Kalinowski –Kom. Organizacyjna
 8. Jan Kwiatkowski – redaktor Informatora Sybirak
 9. Ludwika Liszka – przewodnicząca Kom. Charytatywnej
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Władysława Maria Pietras – prowadzenie kasy Oddziału
 12. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna
 13. Roman Szablowski – Kom. Organizacyjna
 14. Hubert Szarejko – Kom. Organizacyjna
 15. Kazimierz Szymański – Kom. Organizacyjna, Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Janusz Żuławski – przewodniczący
 2. Liwiusz Matus – zastępca przewodniczącego
 3. Ewa Janowiec – sekretarz, Przewodnicząca Klubu Sybiraka
 4. Wiesław Jarosławski
 5. Zenon Pikulski

Komisja Rewizyjna

 1. Michalina Ilińska – przewodnicząca
 2. Stanisława Herman
 3. Zofia Tereszkiewicz
 4. Krystyna Więcek Pohl