III Kadencja czerwiec 1995 do czerwca 1999 r.

 1. Jan Grodzicki – prezes
 2. Henryk Wojnar – wiceprezes, Kom. Organizacyjna
 3. Aleksandra Szemioth – wiceprezes, (przewod. Kom. Historycznej)
 4. Krystyna Wierzbicka – sekretarz, skarbnik
 5. Teodor Gąsiorowski – Komisja Historyczna
 6. Wiesław Jarosławski – Kom. Organizacyjna
 7. Tadeusz Kaźmierczak – Kom. Orgnizacyjna
 8. Franciszek Lewandowski – przewodniczący Kom. Weryfikacyjnej
 9. Ludwika Liszka – przewod. Komisji Charytatywnej
 10. Jan Pieczyrak – Kom. Weryfikacyjna
 11. Jerzy Płachta Płatowicz – Kom. Weryfikacyjna i Charytatywna
 12. Józef Ramotowski – Kom. Łączności z Polakami ze Wschodu
 13. Kazimierz Szymański – Kom. Organizacyjna , Charytatywna

Sąd Koleżeński

 1. Wiesław Krawczyński – przewodniczący
 2. Maria Dzieżyc – wiceprzewodnicząca
 3. Janusz Żuławski – sekretarz
 4. Ewa Janowiec
 5. Liwiusz Matus

Komisja Rewizyjna

 1. Michalina Ilińska – przewodnicząca
 2. Jan Kwiatkowski
 3. Zofia Tereszkiewicz
 4. Krystyna Więcek-Pohl