Zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków

W dniu 25 maja 2021 roku, po nieomal rocznej przerwie, odbyło się zebranie Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków.

Przerwa w działalności została wymuszona przez pandemię Corona wirusa i związane z nią restrykcje. Obecne zebranie mogło zostać zorganizowane

Z powodu poluzowania obostrzeń. Spotkanie  Zarządu miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w reżimie sanitarnym, w maskach

I w odległościach około półtora metra pomiędzy uczestniczącymi osobami.

Prawda jest jednak taka, że Zarząd zebrał się w szczątkowym składzie, spowodowanym rezygnacją członków Zarządu z racji

podeszłego wieku lub chorób. Z dwiema osobami musieliśmy się pożegnać na zawsze.

Pani Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth odeszła od nas 2 stycznia 2021 roku.

Dlatego też obecne zebranie poprowadził vice prezes Krakowskiego Oddziału pan Józef Kołodziej. Wspierała go pani Janina Bober sekretarz Krakowskiego

Oddziału. Na zebraniu obecni byli również: skarbnik pani Danuta Głuszak oraz członkowie Zarządu: panie Maria Pietras, Ludmiła Dąbrowska, Barbara Łuczyńska,

Jadwiga Turowska i Wanda Puszko-Tarnawska. Obecni byli również zaproszeni goście: pan księgowy, który udzielił nam cennych rad, pani Halina Kulig, pan Piotr Stefański z Fundacji Nadzieja, działającej przy szkole dla dzieci niedowidzących z ulicy Tynieckiej 6, który przekazał pani Janinie Bober chęć pomocy i wsparcia Zarządowi Związku Sybiraków.

Na koniec zebrania dołączył członek rodziny naszej nieodżałowanej pani prezes Aleksandry Szemioth pan Michał Bursa.

Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy, poświęconej pamięci pani Aleksandry Szemioth. Zdaliśmy sobie niestety sprawę z nieodwracalności zaistniałej sytuacji.

Po chwili przystąpiono więc do kontynuowania zebrania.

W trakcie zebrania podjęto kilka uchwał, które poddano pod głosowanie. Między innymi w związku z rezygnacją z funkcji skarbnika pani Danuty Głuszak,

przegłosowano jednomyślnie o włączenie do Zarządu i powierzenie funkcji skarbnika pani Halinie Kulig.

Przedyskutowano inne sprawy; między innymi przedłużenie zatrudnienia dla pani pobierającej składki od członków Związku w dni dyżuru.

Omówiono też sprawę złożenia kwiatów na sarkofagu gen Sikorskiego w dniu 4 lipca. Ustalony został termin następnego zebrania.

Poniżej dołączam link do kilku zdjęć z odbytego zebrania

https://photos.app.goo.gl/nWKgE6bXp9JDarbx5

Wanda Puszko-Tarnawska