Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

23 kwietnia 2022 r. W sali klasztoru OO. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

W trakcie Walnego Zebrania uczestnicy wysłuchali sprawozdania Prezesa
z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2016 – 2022 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która postawiła wniosek o głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednomyślnie. Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału Związku.
W wyniku jawnego głosowania wybrano nowy skład:

Zarządu:

1. Bober Janina – Wiceprezes
2. Brzózka Aleksander – Członek
3. Dąbrowska Ludmiła – Członek
4. Kaczmarczyk Krzysztof – Członek
5. Kołodziej Józef – Prezes
6. Lubelski Stefan – Członek
7. Łuczyńska Barbara – Członek
8. Miernik Małgorzata – Sekretarz
9. Puszko-Tarnawska Wanda – Wiceprezes
10. Raciborska Izabela – Członek
11. Stefański Piotr      – Wiceprezes            
12. Tarnawski  Zbigniew – Członek
13. Trzaska-Madej Anna – Skarbnik
14. Turowska Jadwiga     – Członek         
15. Wierzbicka Nina – Członek

Komisji Rewizyjnej:

  1. Głuszek Krystyna
  2. Jerenowski Wasyl
  3. Kulig Halina – Przewodnicząca

Sądu Koleżeńskiego:

  1. Libura Stanisław
  2. Sigmund-Kozak Marta
  3. Walczewski Leopold

Poniżej kilka zdjęć udostępnionych przez Pana Piotra Stefańskiego