Uroczystości w Dniu Sybiraka 17 września 2021 r. w Krakowie

Dzień Sybiraka, obchodzony w dniu 17 września 2021 roku, upamiętniał 82 rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości zorganizowane zostały przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego, Krakowski Oddział Związku Sybiraków, Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu i Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uroczystości odbyły się w trzech miejscach. Krakowski Zarząd Związku Sybiraków oddelegował swoich członków na poszczególne uroczystości. W Katedrze Wawelskiej, została odprawiona w intencji Sybiraków msza święta  koncelebrowana pod przewodnictwem  biskupa Janusza Mastalskiego. Na mszy  świętej obecny był poczet sztandarowy  w osobach: pani Niny Wierzbickiej i pana  Stanisława Libury wraz ze sztandarem krakowskich Sybiraków.

Na placu o. Studzińskiego przy Krzyżu Katyńskim i  przy tablicy  Zesłańców Sybiru odbyła się  o godzinie 9,30  dalsza uroczystość, którą uświetniła swoją obecnością orkiestra wojskowa. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów  wraz z asystą wojskową składali: pani Barbara Łuczyńska  oraz pan Leopold Walczewski. Przed Krzyżem Pamięci Narodowej głos zabrali: Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie pan Zbigniew Siekański, członek Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków pani Barbara Łuczyńska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pan dr. Karol Nawrocki, Wojewoda małopolski pan Łukasz Kmita.

O godzinie 12 w kościele Zwiastowania NMP w klasztorze  oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej  odbyła się dalsza uroczystość. Ze względu na remont Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w której umieszczona jest tablica poświęcona zesłańcom Sybiru, kwiaty złożono pod obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Modlitwę za dusze zmarłych i w intencji żyjących Sybiraków odmówił duszpasterz Sybiraków ojciec Jerzy Pająk.  Związek Sybiraków reprezentowały: pani Janina Bober i Wanda Puszko-Tarnawska , która  w imieniu Krakowskiego Zarządu Związku Sybiraków, przekazała słowa podziękowania i wdzięczności za pamięć o Sybirakach  Ojcu Jerzemu Pająkowi i wszystkim obecnym  osobom.

Wanda Puszko-Tarnawska

Poniżej link do zdjęć z uroczystości wykonanych i udostępnionych przez Panią Wandę Puszko-Tarnawską

https://photos.app.goo.gl/wXr3LqYQuVpbinJYA