Pamięć i przebaczenie Posadzenie Dębów Katyńskich

Uroczystość sadzenia Dębów Katyńskich miała miejsce 22 września 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych w Krakowie

Sadzenie Dębów Katyńskich jest częścią programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Projekt ten rozpoczął się w 2008 roku. Jego celem jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz zwrócenie uwagi ludzi na tragiczną historię polskich oficerów poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każde drzewo upamiętnia jedną osobę, która została zamordowana z rozkazu Józefa Stalina w 1940 roku.

Nasza szkoła w styczniu 2012 r. dołączyła do programu, w którym uczestniczy ponad 3 tysiące placówek. Są wśród nich nie tylko szkoły, lecz także komendy policji, parafie, starostwa powiatowe, urzędy gmin, szpitale…

Finał projektu odbył się w ZSOI nr 1, 22 września.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 w kościele NMP z Lourdes Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Jacek Kuziel. W czytaniach, kazaniu oraz modlitwach zwracano uwagę na – pamięć i przebaczenie – filary naszej tożsamości i przyszłości.

Następnie , dyrektor szkoły Magdalena Mazur powitała gości i, w strugach deszczu, rozpoczęło się sadzenie dębów poświęconych – podstępnie zamordowanym w Charkowie i Bykowni strzałem w tył głowy – oficerom Wojska Polskiego: pułkownikowi Antoniemu Dubińskiemu, podpułkownikowi Wacławowi Wicherkiewiczowi, kapitanowi piechoty Bohdanowi Paulinowi Zakrzewskiemu, rotmistrzowi Stanisławowi Szemiothowi porucznikowi Krzysztofowi Tomaszowi Potockiemu i podporucznikowi Stanisławowi Kwiatkowskiemu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: wizytator Barbara Zgłobicka, reprezentująca Małopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Anna Korfel-Jasińska, reprezentująca Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Wydziału Edukacji, Marta Patena i Barbara Nowak (RMK), przewodniczący Piotr Klimowicz i radni Dzielnicy V Krowodrza: Jerzy Nowak, Edward Tarczałowicz, Zdzisław Rakoczy i Agnieszka Wantuch, prof. Zofia Ciesielska (Związek Sybiraków), Krzysztof Moczurad (Związek Polskich Kawalerów Maltańskich), Maria Wcisło i Katarzyna Ryblewska (NSZZ „Solidarność”), Aleksandra Czosnowska i Michał Sterecki, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej, Alicja Szydło i Mariusz Graniczka – dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, Henryk Zioło – kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej oraz żołnierze Kompanii Honorowej 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Krakowie z por. Łukaszem Bywalcem i sztandarem. Patronat medialny nad obchodami przyjęła Telewizja Kraków. Wszystkim wymienionym serdecznie dziękujemy.

Przedstawiciele Rodzin pomordowanych oficerów w asyście uczniów naszej szkoły przy dźwiękach werbli symbolicznie sadzili dęby, składali kwiaty oraz palili znicze. Po Apelu Poległych oddano salwę honorową i odsłonięto tablicę upamiętniającą podniosłe wydarzenie.

sadzenie Dębów

Sadzenie Dębów Pamięci o Ofiarach mordu Katyńskiego w ogrodzie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 przy al. Kijowskiej w Krakowie 22-09-2012r. W głębi Poczet Sztandarowy Sybiraków, od lewej: Stefan Lubelski i państwo Janina i Stanisław Majchrowie. Foto: Ewa Janowiec

Nad całością unosił się duch zadumy i refleksji. W przemówieniach wskazywano na potrzebę pamięci o tragicznym 1940 roku, o Sybirakach, o historii, która buduje naszą tożsamość.

Motto tablicy: „Bądź wierny/Idź” – zakończenie Herbertowskiego „Przesłania Pana Cogito” – wydaje się najpełniej wyrażać towarzyszące przybyłym na uroczystość myśli.

Trzecia część uroczystości odbyła się w auli AGH przy ul. Reymonta. W samo południe uczniowie klasy 3c Gimnazjum Integracyjnego nr 15 (wych. Alicja Żmuda, Krzysztof Wiatr) wraz ze szkolnym chórem (kier. Lauretta Romańska) przedstawili program słowno-muzyczny „Katyń – ocalić od zapomnienia”.

Przedruk artykułu Krzysztofa Wiatra
Wiadomości Lokalne Dzielnicy Krowodrza październik 2012)