Obchody XIII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Sybiru wm Białymstoku – 5 i 6 września 2013

W dniach 5 i 6 września, jak co roku, odbyły się uroczyste obchody w Białymstoku , a mianowicie  XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, poprzedzony zebraniem Zarządu Głównego z udziałem Prezesów  wszystkich Oddziałów Związku Sybiraków.

Obrady Zarządu miały miejsce w godzinach przedpołudniowych 5 września. Program obejmował  relacje z szeregu aktualnych działań Zarządu Głównego, z których najważniejsze to przebieg i zaawansowanie starań  o przyjęcie przez Sejm RP ustawy w sprawie finansowego zadość- uczynienia za lata spędzone na deportacji w ZSRR i w łagrach sowieckich.

O przebiegu starań i rozmów prowadzonych w Sejmie poinformował Prezes  Zarządu Głównego Pan Tadeusz Chwiedź. Postęp procedowania projektu tej ustawy nie jest wciąż zadowalający.

Inną ważną sprawą są przygotowania do kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów i wyborów nowego składu  Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Sprawę relacjonował Sekretarz Generalny, Pan Stanisław Sikorski. Poruszono także szereg innych aktualnych spraw związkowych. Ustalono m.in., że wysokość rocznej składki członkowskiej nie ulegnie zmianie  i w roku 2014 będzie wynosiła 48 zł. W trakcie zebrania Prezes T. Chwiedż dokonał dekoracji kilku osób odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków.

W zebraniu Zarządu Krakowski Oddział Związku reprezentowała Aleksandra Szemioth jako  prezes Oddziału i członek Zarządu Głównego.

W tym samym dniu, po południu, odbył się piękny koncert w wykonaniu Artystycznego Zespołu Wojska  Polskiego w gmachu nowej Opery Białostockiej. Wspaniały występ taneczny  i piękne wykonanie pieśni patriotycznych dały widzom ogromną satysfakcję. W przerwie koncertu  duża grupa Sybiraków i osób z innych ugrupowań kombatanckich  otrzymała odznaczenia państwowe oraz inne odznaczenia. Dekoracji dokonał Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Min. Stanisław Maria Ciechanowski.

Oddział Związku Sybiraków w Krakowie został  odznaczony Medalem Pro Memoria. Medal odebrał nasz poczet sztandarowy w składzie:  Stanisław Majcher i Stanisław Libura.

Następnego dnia, 6 września, odbył się Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

To wielkie wydarzenie angażuje nie tylko Sybiraków, przedstawicieli Oddziałów z całej Polski, ale też gości – grupy Polaków z Litwy, Łotwy i Estonii, głównie młodzież szkolną. Uczestniczą w nim również władze miasta Białystok wszystkich szczebli, parlamentarzyści z tego rejonu, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Sybiracką uroczystość zaszczycają swoją obecnością Ks. Arcybiskup Diecezji Białostockiej i Zwierzchnik tamtejszej Cerkwi Prawosławnej, którzy byli obecni na otwarciu Marszu  i rozpoczęli go modlitwami, każdy w swoim obrządku.

Marsz rozpoczął się jak zawsze przy Pomniku Katyńskim, z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego, żołnierzy kombatantów w mundurach historycznych jednostek Straży Pożarnej, Służby Leśnej i innych mundurowych oraz wielkiej rzeszy młodzieży z różnych szkół i miejscowości ze swoimi sztandarami.  Licznie reprezentowane były szkoły noszące imię Sybiraków. Wszystkich sztandarów – sybirackich i szkolnych – było ponad dwieście, w tym również sztandar Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Po wysłuchaniu bardzo dobrego przemówienia Prezesa  Tadeusza Chwiedzia i wystąpień gości oraz po modlitwach  – wyruszył imponujący pochód. Oceniono, ze liczył on około  czterech tysięcy uczestników, ze sztandarami, proporczykami i emblematami.

Widok był wspaniały. Dopisała też pogoda. Trasa przemarszu to niemal cztery kilometry. Punktem docelowym marszu był , jak zawsze, kościół Świętego Ducha.  W  nim odprawiono uroczystą koncelebrowaną Mszę św. pod przewodnictwem Biskupa  Ordynariusza Białostockiego. Homilię wygłosił ogólnopolski Kapelan Związku Sybiraków, ks. Zdzisław  Banaś.

Końcowym, ważnym, elementem uroczystości było złożenie kwiatów pod  Pomnikiem – Symbolicznym Grobem Sybiraka, poprzedzone oficjalnymi przemówieniami polityków i parlamentarzystów. Odczytano też listy od  Prezydenta i Premiera. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.

Całość białostockich uroczystości była wyśmienicie zorganizowana i za to należy wyrazić uznanie i podziękowanie Panu Prezesowi T. Chwiedziowi oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowania członkom Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków. Podziękowania należą się także Władzom Białegostoku za ich życzliwą pomoc przy corocznym organizowaniu Marszu Pamięci Polskiego Sybiru. Zainteresowanie sybiracką uroczystością wykazują też różne instytucje miasta, na przykład Muzeum Wojska, które obecnie jest w trakcie tworzenia swego osobnego oddziału, jakim ma być Muzeum Sybiru. Miejscowa prasa i telewizja obszernie relacjonowała przebieg Marszu . Niestety nie uczyniły tego media ogólnokrajowe.

Poniżej zdjęcia Pani Aleksandry Szemioth z tych uroczystości.

skanowanie0039  skanowanie0038