Młodzież pamięta

17 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 3 przy ul. Miechowity odbyła się uroczystość upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W przeddzień młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele O.O. Pijarów przy ul. Dzielskiego, poświęconej pamięci Pomordowanych.

Na terenie przyległym do Szkoły, pod Dębami Pamięci odsłonięto tablice upamiętniające płk Stanisława Rausza i por. Jana Frydlewicza (Ojca naszej Sybiraczki Pani Zofii Ciesielskiej).

Po odegraniu Hymnu i przemówieniu Dyrektora ZSE Nr 3 Pana Tadeusza Zaraskiego oraz przemówieniach zaproszonych gości, głos zabrała Pani Zofia Ciesielska. W nawiązaniu do zbrodni Katyńskiej przypomniała że rodziny Ofiar tej zbrodni z terenów kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej zostały zesłane na Sybir. Pani Zofia Ciesielska przekazała też wyrazy uznania i wdzięczności za zorganizowanie tej uroczystości.

W części oficjalnej przemaszerowały do tablic pod Dębami poczty sztandarowe z licznych szkół. Okazale prezentował się również nasz poczet sztandarowy. Panie Krystyna Danuta Głuszek, Maria Szewczyk i Józefa Kornecka złożyły kwiaty pod tablicą por. Jana frydlewicza.

Po części oficjalnej w auli Szkoły młodzież zaprezentowała wzruszający program poświęcony zbrodnicze tragedii Katyńskiej. Pięknie też młodzież odśpiewała Hymn Sybiraków.

Należy też wspomnieć, że w uroczystość jaka odbyła się w Zespole Szkół wpisała się też cenna inicjatywa pani Małgorzaty Menke z Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich zwłaszcza na początkowym etapie przygotowań.

Jan Kwiatkowski