Współpraca Związku Sybiraków z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W 2011 r. została nawiązana współpraca naszego Związku Sybiraków z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatywa ta dotyczyła objęcia opieką wolontariacką przez studentów Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej UJ, Domu Pomocy Społecznej im. J. Godynia w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 D, w którym to przebywają Sybiracy, którzy w ostatnich latach (po 2002 roku) przybyli z Kazachstanu..

I tak 22 listopada 2011 odbyło się spotkanie studentów I-go roku Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej wraz wykładowcą dr Barbarą Łuczyńską z Dyrektorem Domu p. Markiem Jandą. W trakcie spotkania określono zakres działań studentów zwłaszcza z grupą Sybiraków, którzy

mają kłopoty asymilacyjne z uwagi na trudności językowe i różnice kulturowe z pozostałymi miejscowymi mieszkańcami Domu.

Na koordynatora wolontariuszy dyrekcja Domu wyznaczyła

p. Magdalenę Michalską. Na początku ustalono, że formy pracy wolontariuszy będą zależne od bieżących potrzeb DPS np. indywidualne wyjścia z pensjonariuszami na spacery, zakupy, a w okresie zimowym czytanie książek i prasy, oraz dłuższe rozmowy z Sybirakami

z próbą notowania ich wspomnień i doskonalenia języka polskiego, gdyż część z nich po tylu latach zesłania i braku kontaktu z Ojczyzną, ma kłopoty w posługiwaniu się nim.

Z okazji „Andrzejek” Koło Pedagogów Opiekunów przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało dla wszystkich mieszkańców Domu wesołą zabawę z konkursami i wróżbami , mającą na celu integrację Sybiraków z pozostałymi mieszkańcami, co w tej placówce jest niejakim problemem.

Warta szczególnego podkreślenia jest kolejna inicjatywa studentek II-go roku Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pauliny Pląder, Natalii Półtorak, Marzeny Sumy, Magdaleny Krupskiej, Kamili Kubasy, które w grudniu zorganizowały w Instytucie Pedagogiki UJ zbiórkę darów pod hasłem „Podaruj Święta”.

W jej efekcie przygotowano 68 paczek dla wszystkich mieszkańców DPS ze słodyczami, owocami, maskotkami, a dla Sybiraków dodatkowo kubeczki i kartki świąteczne. Wręczenie paczek miało miejsce w trakcie uroczystego Opłatka w DPS-ie (15 grudzień 2011) z udziałem przedstawicieli Władz Miasta.

Rozpoczęta w 2011 roku działalność studentów będzie kontynuowana w 2012 roku i mamy nadzieję, że i w dalszych latach.

Barbara Łuczyńska