Wizyta delegacji Związku Sybiraków w szkole w Krzęcinie 6-06-2013

W celu podziękowania harcerzom i uczniom do szkoły w Krzęcinie udała się delegacja Związku Sybiraków w osobach: Pani Prezes Aleksandra Szemioth, Pani Barbara Łuczyńska i Pan Stanisław  Libura. Odbyło się bardzo przyjemne spotkanie z gronem pedagogicznym i młodzieżą szkolną, na którym został wręczony List z podziękowaniami za występ tej młodzieży w czasie majowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sybiraków w Częstochowie. Wręczono uczniom Dyplom uznania, a też przekazano do biblioteki szkolnej 16 egzemplarzy książek o charakterze wspomnień zesłańców  wydanych przez Komisję Historyczną krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. A z okazji nie dawno minionego Dnia Dziecka obdarowano dzieci słodyczami

Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości

Pani Prezes ZS z młodzieżą Grono pedagogiczne, harcerze i Pani Aleksandra Szemioth, za nią P. Barbara Łuczyńska

W środku pani B_Łuczyńska ze Związku Od lewej: Pan Stanisław Libura i czwarta od lewej Pani Barbara Łuczyńska

Pani Prezes ZS z młodzieżą Młodzież podczas muzykowania Muzykująca młodzież.