Spotkanie pani prof. Reginy Lutyńskiej-Szablowskiej w Vancouver

„Byłam w Vancouver w listopadzie 2011 r. Miałam spotkanie z Polakami tam mieszkającymi. Było około 20 osób w sali przy kościele parafii św. Kazimierza. Przeważnie byli to młodzi ludzie, którzy niewiele wiedzieli o Syberii i losach tam zesłanych. Było wiele pytań. Opowiedziałam o różnych losach Sybiraków i działalności obecnej Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Od wielu osób dostałam listy z podziękowaniami.”

Spotkanie w Vancouver-prezentacja ksiażki

Spotkanie z Polakami 7. XI. 2011 r. w Vancouver. Na pierwszym planie

druga od lewej p. Regina Lutyńska-Szablowska