Prelekcje w szkołach

31 stycznia 2012 na zaproszenie nauczycielki historii ze Szkoły Podstawowej nr. 61 w Krakowie dzielnicy Stary Prokocim p Małgorzaty Suknarowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielką naszego Związku Sybiraków dr Barbarą Łuczyńską, która na kanwie osobistych losów czterech pokoleń zesłańców Sybiru, omówiła historię zsyłek Polaków na Syberię i deportację ludności polskiej z Kresów w głąb ZSRR w czasie II wojny, ilustrując ją mapami, fotografiami i pamiątkami rodzinnymi.

Prelekcja była powtórzona w dwóch VI klasach. Trzeba podkreślić, że uczniowie byli przygotowani do odbioru tego tematu i słuchali z zainteresowanie, zadając pytania dodatkowe. Daje to dobre świadectwo ich nauczycielom historii.

Barbara Łuczyńska