Konferencja Metodyczna w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dla nauczycieli nt. zesłań syberyjskich

16 września odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli pt. Świat utracony, świat ocalony … Zesłania na Syberię w edukacji historycznej młodzieży. Głównymi współorganizatorami konferencji byli MDSM w Oświęcimiu, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Przesiedleń i Wypędzeń w Krakowie i  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Patronat honorowy objął  m.in. Związek Sybiraków Oddział w Krakowie. Spotkanie  miało miejsce w Auli im. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencję rozpoczęły krótkie wystąpienia przedstawicieli organizatorów  i  instytucji wspierających (w imieniu Związku Sybiraków głos zabrała Aleksandra Szemioth). Program w I sesji  obejmował następujące pozycje:

–      wykład dr Anny Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Losy Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu

–      spotkanie ze świadkami historii – relacje  Stanisławy Wąs-Siemak, prof. Zofii Ciesielskiej (Związek Sybiraków w Krakowie) i Krystyny Pryjomko-Serafin

W sesji II dr Alicja Bartuś z Fundacji MDSM w Oświęcimiu przedstawiła publikację oświęcimskich Sybiraków pt. Świat utracony, świat ocalony, a dr Hubert Chudzio (CDZWiP) zaprezentował  i omówił film z wywiadami Sybiraków mieszkających w Anglii.

W III sesji przedstawiono projekty i propozycje warsztatowe w celu realizacji programów edukacji historycznej na temat zesłań syberyjskich. Poszczególne elementy zagadnienia przedstawiły kolejne prelegentki: Katarzyna Białas-Szafraniec i Iwona Pieronek-Tokarz (losy mieszkańców Kresów Wschodnich podczas II wojny światowej), Anna Hejczyk (warsztaty edukacyjne Przerwane dzieciństwo prowadzone przez CDZPiW) oraz Teresa Szakiel (metodyka wykorzystania wspomnień świadków w odniesieniu  do  podstawy programowej).

Audytorium konferencji stanowili nauczyciele i bardzo licznie zgromadzona młodzież szkolna. Należy mieć nadzieję, że udział w tego typu spotkaniach  pogłębi wiedzę na temat trudnego okresu naszej historii – czasu represji sowieckich wobec obywateli polskich.

Poniżej zdjęcia Pani Aleksandry Szemioth.

skanowanie0040