Złożenie kwiatów w hołdzie zesłańcom Sybiru

70-ta rocznica I Deportacji Polaków w głąb ZSRR (10 luty 2010 r.)