Uroczystość z okazji 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 6 listopada 2013 r. przedstawiciel naszego Związku Barbara Łuczyńska
uczestniczyła w Uroczystości z okazji 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 75 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
przy ul. Grochowskiej 20.

Akademię przygotowały nauczycielki historii i wychowania muzycznego, oraz
liczne grono uczniów, co wymagało ogromnej pracy i zaangażowania. Był to montaż
słowno-muzyczny w strojach z różnych epok prezentujący ważniejsze wydarzenia z
dziejów Polski, które dla młodzieży było wspaniałą lekcją historii.
Występ był bardzo wzruszający dla nas gości kombatantów:
przedstawicieli Związku Legionistów, Szarych Szeregów, Rodzin Katyńskich i Sybiraków.

Na szczególne uznanie i podkreślenie zasługuje atmosfera wychowawcza i
— patriotyczna w szkole nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Serdeczne pozdrowienia
Barbara Łuczyńska