73` rocznicę drugiej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR

13 kwietnia 2013 r. obchodziliśmy 73` rocznicę drugiej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR, która odbyła się 13 kwietnia 1940 r.

Wywieziono wówczas ponad 300 tysięcy osób z kresów Wschodnich, głównie kobiety i dzieci – rodziny wcześniej aresztowanych, a też rodziny wziętych do niewoli polskich oficerów przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy w tym czasie – w kwietniu 1940 r. stali się ofiarami mordu katyńskiego. Tę smutną rocznicę  zaznaczamy corocznie biorąc udział w zamawianej na te okazję Mszy św. w kościele O.O. Kapucynów. Wcześniej odbyło się krótkie spotkanie rocznicowe w gościnnych pomieszczeniach klasztornych. Złożono też kwiaty pod naszymi tablicami upamiętniającymi syberyjskie zesłania – na placu O. Studzińskiego i w krużganku kaplicy Loretańskiej przy kościele O.O. Kapucynów.

13 kwietnia 201373` rocznica drugiej deportacji 13 kwietnia 1940 r. Poczet Sztandarowy Związku Sybiraków w Kościele O.O. Kapucynów w Krakowie 13 kwietnia 2013 r. w składzie: Panowie Edward Gwazdacz, Stanisław Majcher i Pani Janina Majcher.