71` rocznica zwycięskiej bitwy w obronie wyspy Malty przed Niemcami.

W dniach 14-15 kwietnia 2013 r. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował wyjazd polskiej delegacji na Maltę w związku z 71` rocznicą zwycięskiej bitwy w obronie tej wyspy przed Niemcami. Walki obronne – z lądu, z morza i z powietrza – prowadziły siły armii brytyjskiej, w których znaleźli się również żołnierze polscy, zarówno marynarze w naszych okrętach podwodnych, jak i lotnicy służący w załogach samolotów RAF-u. I jedni i drudzy ponieśli straty podczas bitwy. Polegli marynarze pozostali na dnie Morza Śródziemnego, a lotnicy z załogi zestrzelonego samolotu transportowego mają swoje groby na cmentarzu wojennym w stolicy Malty, Valettcie. Głównym celem przybycia na Maltę polskiej delegacji było złożenie kwiatów i modlitwa przy tych polskich grobach. Delegacji, która przyleciała do Valetty specjalnym samolotem z Warszawy, przewodniczył Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik Ud/sKiOR. Uczestnikami byli przedstawiciele różnych  urzędów państwowych oraz kombatanci, w tym kilka osób ze Związku Sybiraków; z Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków uczestniczyła prezes Aleksandra Szemioth. Dołączone poniżej zaproszenie informuje o programie obchodów. Osobnym samolotem przyleciała delegacja żołnierzy Polskiej Marynarki Wojennej – kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Ich udział miał zasadniczy wpływ na podniosły charakter obchodów, co częściowo ilustrują załączone zdjęcia.

Malta1

Malta2Uroczyste obchody 71` rocznicy Obrony Malty       14 – 15 kwietnia 2013 r. Kompania honorowa Polskiej Marynarki Wojennej

Malta3

Malta4 ZŁOŻENIE KWIATÓW NA MOGIŁACH POLSKICH ŻOŁNIERZY – 15 kwietnia 2013 r.

informator Malta1  informator Malta2 Program obchodów 71′ rocznicy obrony Malty przed Niemcami.