70` rocznica tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego

W dniu 4 czerwca obchodziliśmy ważną uroczystość 70` rocznicę katastrofy w Gibraltarze i tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego. Pamięć o Generale ma szczególne znaczenie dla polskich zesłańców więzionych w łagrach sowieckich i w miejscach deportacji.

Zainicjowany przez gen. Władysława Sikorskiego traktat ze Związkiem Radzieckim, t. zw. Układ Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r., uratował życie setkom tysięcy represjonowanych w ZSRR Polaków. Stąd nasza, Sybiraków, wdzięczna pamięć o Generale.

Sybiracy krakowscy co roku zamawiają Mszę św. w Katedrze Wawelskiej za dusze spoczywającego w podziemiach Katedry Gen. Sikorskiego. Uważaliśmy, ze obchody 70` rocznicy powinny być specjalni uroczyste. Starania nasze w celu zaangażowania innych organizacji i przede wszystkim Władz Krakowa – Samorządowych i Wojewódzkich – a też Garnizonu WP, przyniosły umiarkowane rezultaty. Uroczystości jednak odbyły się, zostały też zaszczycone obecnością Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ich przebieg opisany zostanie w osobnym tekście i zamieszczony  poniżej w terminie późniejszym.

Wawel1Msza Św. w Katedrze na Wawelu w 70` rocznicę śmierci Gen. Władysława Sikorskiego.   W stallach  –  Prezydent RP Bronisław Komorowski. W pierwszym rzędzie od lewej – przedstawiciele kombatantów – dr  Dionizy Smyk, Prezes Krakowskiego Związku Sybiraków mgr Aleksandra Szemioth i prof. Wojciech Narębski.

Wawel2Sztandar Krakowskiego  Związku Sybiraków. Poczet w składzie: Od lewej –  Panowie- Stanisław Majcher, Edward Gwazdacz i Tadeusz Sobaszek. Foto: Mariusz Solarz z  Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i przesiedleń, 4 lipca 2013 r.

Wawel3Przy sarkofagu Gen. Władysława Sikorskiego na Wawelu Prezydent RP Bronisław Komorowski składa wieniec od Narodu       4 lipca 2013 r. Foto: Aleksandra Szemioth

Wawel4 4 lipca 2013 r. Krakowscy  Sybiracy przy sarkofagu Generała W. Sikorskiego, kwiaty składają  Prezes Aleksandra Szemioth i Wiceprezes Leopold Walczewski w tle od lewej Władysława Maria Pietras i Krystyna Danuta Głuszek

Wawel5 Krypta św. Leonarda. Delegacja Krakowskich Sybiraków. W centrum poczet sztandarowy Sybiraków. Od lewej – P.  Nina Wierzbicka oraz członkowie Zarządu Oddziału – P. Jan Pieczyrak i Panie Władysława Maria Pietras, Krystyna Danuta Głuszek i Jadwiga Turowska.

Wawel6Przy grobowcu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii, kwiaty składają: Prezes Aleksandra Szemioth i Wiceprezes Leopold Walczewski. Wawel  4 lipca 2013r. Foto: Mariusz Solarz