Pielgrzymka krakowskich Sybiraków do Czernej 18-11-2012 r.

Czerna1

Modlitwa w Kaplicy św. Rafała

Czerna2

Kwiaty od Sybiraków dla ich Patrona św. Rafała Kalinowskiego składają: Od lewej Krystyna Głuszec i  Jadwiga Turowska.

Czerna3

Pielgrzymka krakowskich Sybiraków do Czernej na cmentarzu klasztornym. Pielgrzymów oprowadza od lewej: Przeor O. Ryszard w środku nasz Kapelan O. Jerzy.

Czerna4

Widok cmentarza przy klasztorze O.O. Karmelitów w Czernej.