Odznaczenie Medalem PRO Patria dla Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

Decyzją Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych – Ministra Jana Ciechanowskiego

Oddział Związku Sybiraków w Krakowie został odznaczony

Medalem PRO PATRIA

Odznaczenie  z rąk Pana Ministra odebrał w dniu 5 września 2013 r. poczet sztandarowy naszego Oddziału na spotkaniu Sybiraków  i zaproszonych gości w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.