74 rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir -10 lutego 1940 roku

„W związku ze zbliżającą się 74 rocznicą pierwszej zsyłki Polaków na Sybir -10 lutego 1940 roku- w Suchej Beskidzkiej -w Starym Kościele – zostanie odprawiona Msza święta 10 -go lutego 2014 r. o godzinie 18-tej – w intencji: Zesłańców Sybiru, Ofiar Katynia oraz Polskiej Delegacji lecącej do Katynia 10-4-2010 r.

Po Mszy św. zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod obeliskiem powstałym w Suchej  Beskidzkiej-k/Kościoła-12 czerwca 2010 roku. -przez  pomysłodawców i uczestników Mszy świętej”.

Pomnik w Suchej Beskidzkiej Przy pomniku Pani Krystyna Listwan.