Kontakt

Związek Sybiraków Oddział w Krakowie
ul. Basztowa 22, pok. 15, 31-156 Kraków

Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1
Nr konta: 27 1240 4722 1111 0000 4856 2533

Dyżury w Biurze Zarządu wtorki  godz. 12 – 14 w tych godzinach czynny jest telefon: 12 392-19-09
W pozostałe dni tygodnia z wyjątkiem soboty w godz. 11 – 13 można kontaktować się  tel, 696-453-911

e-mail: [email protected]