Kontakt

Związek Sybiraków Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Dyżury Zarządu wtorki i czwartki godz. 12 – 14 w tych godzinach czynny jest   tel. 12 392-19-09
W pozostałe dni tygodnia można kontaktować się z Panią Viceprezes tel. 12 636-10-02

e-mail: biuro@sybiracy.krakow.pl