Komisja Organizacyjna

Komisja Organizacyjna przy współudziale innych komisji organizowała uroczystości patriotyczne i religijne oraz coroczny Opłatek Sybiraków.

Tradycyjnie co roku organizowano pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę w maju oraz do Czernej w listopadzie do relikwii Patrona Sybiraków – św. Rafała Kalinowskiego. Sybiracy co roku brali udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 3 Maja i 11 Listopada na Wawelu i przy grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki oraz w lipcu, w kolejne rocznice tragicznej śmierci Gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze. W Katedrze na Wawelu przy sarkofagu Generała przemawiali zazwyczaj w imieniu ocalonych Sybiraków p. Aleksandra Szemioth oraz p. Kazimierz Szymański.

Co roku 17 września w kościele o.o. Kapucynów przy ul. Loretańskiej obchodziliśmy uroczyście Dzień Sybiraka.

Wszystkie nasze uroczystości odbywają się z udziałem O. Jerzego Pająka, który na prośbę Zarządu, 12 maja 2008 r. został mianowany przez Kardynała Stanisława Dziwisza kapelanem Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Zarząd i liczni członkowie Związku biorą udział we wszystkich uroczystościach Rodzin Katyńskich, o których zawsze informowaliśmy w „Sybiraku”. Członkowie Zarządu brali również udział w wielu spotkaniach szczególnie w szkołach Krakowa i z różnymi organizacjami. Uczestniczyli w uroczystościach związanych z sadzeniem Dębów Pamięci upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej.

Tu należy zaznaczyć stały udział w tych uroczystościach pp. Aleksandry Szemioth, Kazimierza Szymańskiego, Krystyny Danuty Głuszek, Władysławy Marii Pietras i pań z Klubu Sybiraka w Nowej Hucie Stanisławy Marcinkiewicz, Józefy Korneckiej, Janiny Majcher oraz małżonki Władysława Semczyszyna.

Od 17 września 2009 r. nasze uroczystości zaczynają się lub kończą spotkaniem i modlitwą połączonymi ze składaniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Tablicy Zesłańców Sybiru na placu Gen. Adama Studzińskiego pod Wawelem.

We wszystkich uroczystościach organizowanych przez dowódców 2 Korpusu Zmechanizowanego Wojska Polskiego, a to: w uroczystościach z okazji świąt i rocznic Wojska Polskiego, spotkaniach opłatkowych i odsłonięciu tablic pamiątkowych uczestniczył Prezes Jan Grodzicki i płk Hubert Szarejko. W 2011 r. p. Hubert Szarejko reprezentował Zarząd w tych spotkaniach. Wykonywał zdjęcia pamiątkowe, które przekazywał do archiwum Komisji Historycznej i dokładnie relacjonował przebieg tych spotkań na zebraniach Zarządu.

P. Jan Pieczyrak jest aktywny w działalności różnych gremiów patriotycznych, bierze czynny udział w spotkaniach, na których też informuje o losach Sybiraków i reprezentuje Krakowski Oddział Związku. P. Władysława Maria Pietras w czasie Opłatka Sybirackiego pomagała pani prowadzącej kasę. Czasami zastępowała ją w biurze Zarządu.