Komisja Członkowsko-Weryfikacyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja pośredniczyła w przyznaniu 23 uprawnień kombatanckich, w tym 5 dla osób z zagranicy. Załatwiono bezpośrednio w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 30 uprawnień dla wdów i wdowców po Sybirakach. Tylko cztery z tych osób wyraziły chęć zapisania się do Związku Sybiraków.

Liczba członków naszego Oddziału na dzień 31. 08. 2011 r. wynosi 697 osób. W okresie sprawozdawczym, jak wynika z przekazanych nam zawiadomień, zmarło 120 osób. Niestety nie wszystkie rodziny zgłaszają odejście naszych członków Sybiraków.

Członkowstwo Krakowskiego Oddziału przyznano wszystkim osobom, które zgłosiły się po rozwiązaniu w 2009 roku Oddziału Związku Sybiraków w Zakopanem. Przyznano też członkowstwo naszego Oddziału Związku Sybiraków wszystkim osobom , które z Kazachstanu przybyły do Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia oraz zwolniono je z opłacania składek członkowskich, ponieważ otrzymują b. niskie kieszonkowe.