Komisja Charytatywna

Komisja Charytatywna pod kierunkiem p. Ewy Janowiec zajmowała się, zgodnie z regulaminem, opiniowaniem podań o zapomogi dla uboższych Sybiraków oraz wdów po nich. Wymagało to zebrania odpowiednich zaświadczeń uwiarygodniających podania, oraz co jest szczególnie uciążliwe. sprawdzenie ich warunków mieszkalnych i bytowych. Komisja opiniowała również wnioski o zapomogi, kierowane bezpośrednio do Urzędu d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zazwyczaj miał możliwość udzielać wyższe zapomogi. P. Ewa Janowiec i członkowie Komisji, a w szczególności pp. Jadwiga Turowska, Roman Szablowski, Jerzy Płachta – Płatowicz wizytowali chorych Sybiraków w Domach Opieki Społecznej, np. przy ul. Helclów, Krakowskiej i Ujastek oraz w szpitalach. Uczestniczyli wraz z paniami z Klubu w Nowej Hucie w wielu pogrzebach naszych zmarłych Sybiraków, zapalając znicze i składając wiązanki kwiatów, jeżeli rodzina zawiadomiła o takich uroczystościach, lub sami znaleźliśmy nekrolog w prasie. W Skawinie na prośbę Komisji Krakowski Oddział reprezentowała p. Zofia Sokołowska. Do wszystkich uroczystości, upamiętniających nasze losy, takich jak msze św. z okazji sybirackich rocznic w kościele o.o. Kapucynów, w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamięci Sybiraków w dniu 17 września 2009 r. oraz do uroczystości patriotyczno-religijnych obchodzonych 3 Maja, 1 września, 11 Listopada członkowie Komisji organizowali zakup kwiatów i zniczy oraz brali udział w ich składaniu jak również zapalaniu zniczy pod Krzyżem Katyńskim, Tablicą Pamięci Sybiraków, sarkofagiem gen. Władysława Sikorskiego w Katedrze na Wawelu oraz Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki. We wszystkich tych uroczystościach brał udział nasz znakomity i niestrudzony Poczet Sztandarowy w składzie: pp. Edward, Gwazdacz, , Roman Szablowski, Leopold Walczewski, mąż naszej Sybiraczki p. Stanisław Majcher i p. Tadeusz Sobaszek. Komisja Charytatywna brała czynny udział w organizacji uroczystości jubileuszowej 90-lecia urodzin naszego pierwszego Prezesa Związku Sybiraków p. Wiesława Krawczyńskiego w dniu 19 maja 2009 roku. W okresie sprawozdawczym jubileusz stulecia urodzin obchodziły trzy Sybiraczki. Wszystkie Jubilatki zostały udekorowane Odznakami Honorowymi Sybiraka. przyznanymi z tej okazji przez Zarząd Główny Związku Sybiraków, a p. Olga Szerauc za swoją działalność została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi. W przygotowaniu i w samej uroczystości jubileuszu 100-lecia Sybiraczki. – p. Olgi Szerauc w kwietniu 2009 r. brał czynny udział p. Jerzy Płachta-Płatowicz. W uroczystości 100-lecia p. Anny Lesisz w maju 2010 r. z Prezesem Janem Grodzickim uczestniczyła p. Ewa Janowiec. Również w lipcu 2011 roku pp. Ewa Janowiec i Jadwiga Turowska uczestniczyły, wręczając kwiaty i okolicznościowy adres z życzeniami od Zarządu Oddziału w zorganizowanej przez p. Romana Szablowskiego uroczystości 100-lecia urodzin p. Franciszki Szumowskiej.